Oktober · November · December 2019

Esra och Nehemja

Esra och Nehemja var ovanliga, gudfruktiga, koncentrerade på Ordet, Andeledda ledare med djup önskan om att Guds folk skulle ha framgång och att hans namn skulle upphöjas och förkunnas i hela världen. Deras liv visade vad Gud kan göra genom hängivna, trogna tjänande ledare.

1
2
Nehemja
2019-10-05 - 2019-10-11
3
Guds kallelse
2019-10-12 - 2019-10-18
4
Att möta motstånd
2019-10-19 - 2019-10-25
5
Brott mot lagens anda
2019-10-26 - 2019-11-01
6
Läsning av Ordet
2019-11-02 - 2019-11-08
7
Vår förlåtande Gud
2019-11-09 - 2019-11-15
8
Gud och förbundet
2019-11-16 - 2019-11-22
9
Svårigheter, prövningar och svek
2019-11-23 - 2019-11-29
10
Tillbe Herren
2019-11-30 - 2019-12-06
11
Det återfallna folket
2019-12-07 - 2019-12-13
12
Hantera dåliga beslut
2019-12-14 - 2019-12-20
13
Israels ledare
2019-12-21 - 2019-12-27