Jezus, de trouwe priester

Lezen

Hebreeën 5:1-10; 7:1-3,11-16,22,26 Genesis 14:18-20; 1 Petrus 2:9

Kerntekst

‘Een hogepriester als Hij hadden we ook nodig, Iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven.’ Hebreeën 7:26

De kloof die er was tussen God en ons, werd veroorzaakt door de zonde. Het ging ook van kwaad tot erger doordat de zonde onze natuur bezoedelde. God is heilig en zonde kan niet bestaan in zijn aanwezigheid. Onze eigen verdorven natuur scheidde ons dus van God, net zoals twee magneten met gelijksoortige polen elkaar afstoten. Onze verdorven natuur belette mensen om Gods wet te gehoorzamen. Zonde heeft ook te maken met onbegrip. Mensen verloren de liefde en genade van God uit het oog en gingen Hem hoe langer hoe meer zien als wraakzuchtig en veeleisend.

Deze week bestuderen we welke geweldige dingen de Vader en de Zoon deden om die kloof te overbruggen. Hebreeën 5-7 bevat een gedetailleerde beschrijving van Jezus’ priesterschap. De auteur gaat in op de vraag hoe het is ontstaan en welk doel het dient (Hebreeën 5:1-10). Daarna spoort hij de lezers aan er niet achteloos mee om te gaan, maar om vast te houden aan de zekere hoop die het biedt (Hebreeën 5:11-6:20). Hij legt ook uit wat kenmerkend is voor zijn priesterschap en wat dat betekent binnen Gods relatie met gelovigen (Hebreeën 7:1-28). Deze week richten we ons specifiek op Hebreeën 5:1-10 en 7:1-28.

Op sabbat 5 februari bespreken we met elkaar deze les.

29/01/2022

Jezus, de trouwe priester

30/01/2022

Een priester is er voor de mensen

31/01/2022

Naar de orde van Melchisedek

01/02/2022

Een werkzame priester

02/02/2022

Een eeuwige priester

03/02/2022

Een priester zonder zonde

04/02/2022

Verdere studie