Tolesniam tyrinėjimui

„Dabar atrodė, kad jie ima nuoširdžiai gailėtis savo nuodėmingo elgesio. Tačiau jie sielvartavo ne dėl savo nedėkingumo ir neklusnumo, bet dėl nedoro elgesio pasekmių. Sužinoję, kad Viešpats nesušvelnino savo nuosprendžio, vėl priešgyniavo ir pareiškė negrįšią į dykumą. Įsakydamas jiems atsitraukti nuo priešų žemės, Dievas išbandė jų tariamą klusnumą ir įsitikino, jog jis netikras. Jie žinojo, kad labai nusidėjo, pasidavę gaivališkiems jausmams ir mėginę užmušti tuos žvalgus, kurie ragino juos paklusti Dievui. Jie su siaubu suvokė padarę baisią klaidą, kurios pasekmės žadėjo pražūtį. Jų širdys nepasikeitė, ir atsiradus progai prasiveržtų dar vienas panašus priešiškumas. Proga atsirado, kai Mozė, Dievo įpareigotas, įsakė jiems grįžti į dykumą.“ (E. Vait, Patriarchai ir pranašai, p. 311)

„Tačiau tikėjimas jokiu būdu nesusijęs su perdėtu pasitikėjimu savimi. Nuo to apsaugotas tik žmogus, kurio tikėjimas tikras. Mat perdėtas pasitikėjimas savimi – tai šėtono atkirtis tikėjimui. Tikėjimas remiasi Dievo pažadais ir duoda paklusnumo vaisių. Pernelyg didelis pasitikėjimas savimi taip pat pretenduoja į pažadus, bet panaudoja juos taip, kaip šėtonas – kad pateisintų nuodėmę. Tikėjimas skatino mūsų pirmuosius tėvus pasitikėti Dievo meile, paklusti Jo įsakams. Pernelyg didelis pasitikėjimas savimi paskatino juos nusižengti Jo Įstatymui, manant, kad nuo nuodėmės pasekmių juos išgelbės Jo didžiulė meilė. Tikėjimas nepretenduoja į dangaus malonę, jeigu neįvykdytos sąlygos, pagal kurias ta malonė suteikiama. Tikras tikėjimas remiasi pažadais ir Šventojo Rašto pranašystėmis.“ (E. Vait, Su meile iš Dangaus, 2011, p.106)

Klausimai aptarimui:

1. Aptarkite skirtumą tarp tikėjimo ir perdėto pasitikėjimo savimi. Kodėl Kanaano krašto užkariavimas pirmiausia turėtų būti vertinamas kaip tikėjimo poelgis, o vėliau, kai izraelitai atakavo, tai laikoma perdėto pasitikėjimo savimi poelgiu? Kaip motyvas ir aplinkybės atlieka didelį vaidmenį skiriant tikėjimą ir perdėtą pasitikėjimą savimi?

2. Apmąstykite tai, kad nors nuodėmę galima atleisti, mes dažnai turime patirti nuodėmių padarinius. Kaip galite padėti tiems, kurie sielvartauja žinodami, kad jiems atleista ta nuodėmė, kurios padariniai vis dėlto neigiamai veikia juos ir, galbūt, net jų artimuosius?

03/07/2021

Neramūs ir maištingi

04/07/2021

Neramūs dykumoje

05/07/2021

Tai užkrečiama

06/07/2021

Neramumas veda prie maišto

07/07/2021

Užtarėjas

08/07/2021

Tikėjimas prieš prielaidą

09/07/2021

Tolesniam tyrinėjimui