Užtarėjas

7. Kokią galimybę Dievas siūlo Mozei šio maišto akivaizdoje? Perskaitykite Sk 14, 11–12.

Dievas siūlo sunaikinti izraelitus ir padaryti visiškai naują tautą iš Mozės, kaip visos jos tėvo.

8. Kaip Mozė reaguoja į šį maištą ne tik prieš jį, bet ir prieš Dievą? (Sk 14, 13–19)

Tai akimirka, kai galime pamatyti tikrąjį Dievo žmogų. Mozės atsakymas, įrėžtas laike, numato Užtarėją, kuris po daugiau nei 1400 metų melsis už savo mokinius jų sielvarte (Jn 17). Iš tikrųjų šiame Mozės elgesyje daugelis teologų ir Rašto tyrinėtojų įžvelgia pavyzdį, ką Kristus daro dėl mūsų. Jų, mūsų kalte net nedvejojama. Vis dėlto Mozė meldžia: „Atleisk, maldauju, šios tautos kaltę dėl savo ištikimos meilės didybės“ (Sk 14, 19). Ir kaip Viešpats tada atleido dėl Mozės užtarimo, taip Jis atleidžia mums dėl Jėzaus, dėl Jo mirties, prisikėlimo ir užtarimo.

Taigi, Mozė meldėsi:„ Atleisk, maldauju, šios tautos kaltę dėl savo ištikimos meilės didybės, kaip atleidai šiai tautai nuo Egipto iki čia“ (Sk 14, 19). Malonė savo esme kovoja su maištu ir neramumu. Atleidimas suteikia naują pradžią.

Vis dėlto yra kaina. Malonė niekada negali būti pigi. Nors tautai atleista, ją ištiks maištavimo padariniai, ir ta karta neįžengs į Pažadėtąjį kraštą (Sk 14, 20–23).

Taip, Dievas juos išlaikys dar 38 metus dykumoje. Jis juos maitins. Jis kalbės su jais iš Padangtės. Jis bus jų pusėje dykumoje. Bet tada jie mirs, o nauja karta turės perimti estafetės lazdelę ir rasti ramybę Pažadėtame krašte.

Tai primena teismą; vis dėlto tai tikrai malonė. Kaip ši karta galėtų užkariauti galingus Kanaano miestus, jei ji dar neišmokusi Juo pasikliauti? Kaip ji bus šviesa tautoms, kai ji pati klumpa tamsoje?

Kokias sunkias pamokas, susijusias su atleistos nuodėmės padariniais, supratote?

03/07/2021

Neramūs ir maištingi

04/07/2021

Neramūs dykumoje

05/07/2021

Tai užkrečiama

06/07/2021

Neramumas veda prie maišto

07/07/2021

Užtarėjas

08/07/2021

Tikėjimas prieš prielaidą

09/07/2021

Tolesniam tyrinėjimui