Neramumas veda prie maišto

Pasakojimas prasideda teigiamai. Izraelitai pagaliau pasiekė Kanaano prieigas, ir 12 žvalgų siunčiami ištyrinėti kraštą. Jų ataskaita nepaprasta.

5. Perskaitykite žvalgų ataskaitą Sk 13, 27–33. Kuriuo metu žlunga izraelitų lūkesčiai?

Nepaisant Kalebo įsikišimo, vyrauja abejojančių ir skeptikų balsai. Izraelis nesiruošia užkariauti to, ką jiems pažadėjo Dievas. Nerimstančiomis širdimis jie renkasi verksmą ir murmėjimą, užuot įžygiavę ir skelbę pergalę.

Kai mūsų širdis nerami, sunku gyventi tikėjimu. Vis dėlto neramumas veikia ne tik mūsų jausmus. Mokslininkai mums sako, kad poilsio stoka (įskaitant miego trūkumą) ir blogų sprendimų priėmimas yra tiesiogiai susiję priežastimis ir padariniais, vedančiais prie nutukimo, priklausomybės, daugiau neramumo ir nelaimingumo.

6. Perskaitykite Sk 14, 1–10. Kas nutiko toliau?

Aplinkybės greitai pakrypsta nuo blogų prie blogesnių. Į beviltišką Kalebo prašymą „tik nemaištaukite prieš Viešpatį“ (Sk 14, 9) neatsižvelgiama, ir visi susirinkusieji ruošėsi užmušti savo vadovus. Neramumas sukelia maištą, o maištas galiausiai – mirtį.

„Neištikimieji žvalgai viešai pasmerkė Kalebą ir Jozuę, ir pasigirdo raginimai juos užmušti akmenimis. Pamišusi minia pasičiupo svaidykles ir jomis jau ketino nužudyti ištikimuosius vyrus. Pakvaišusiai šaukdami jie metėsi pirmyn, – ir staiga akmenys iškrito jiems iš rankų, jie prarado žadą ir ėmė drebėti iš baimės. Dievas sutrukdė jų žmogžudiškam sumanymui. Jo šlovė, pasirodžiusi kaip liepsnojanti šviesa, nušvietė Padangtę. Visi žmonės regėjo tą Viešpaties ženklą. Apsireiškė Tas, kuris buvo galingesnis už juos, ir niekas neišdrįso daugiau priešintis. Pateikusieji klaidingų žinių žvalgai, siaubo apimti, susigūžę ir sulaikę kvapą puolė slėptis į savo palapines.“ (E. Vait, Patriarchai ir pranašai, p. 310)

Tačiau tuo metu Viešpaties šlovė pasireiškė viešai. Skaitant Skaičių 14 atrodo, kad viskas sustojo ir dabar mes asmeniškai klausomės Dievo pokalbio su Moze. Dievas pripažįsta, kad nors akmenys skirti Mozei, Kalebui ir Jozuei, maištas galiausiai nukreiptas prieš patį Dievą.

03/07/2021

Neramūs ir maištingi

04/07/2021

Neramūs dykumoje

05/07/2021

Tai užkrečiama

06/07/2021

Neramumas veda prie maišto

07/07/2021

Užtarėjas

08/07/2021

Tikėjimas prieš prielaidą

09/07/2021

Tolesniam tyrinėjimui