Tai užkrečiama

3. Perskaitykite Sk 12, 1–3. Kas jaudino Mirjamą ir Aaroną?

Matyt, Mirjama ir Aaronas nebuvo patenkinti Mozės žmona kušite. Cipora buvo pašalietė, kilusi iš Midjano (žr. Iš 3, 1). Net tarp Izraelio „elito“ atsiskleidžia puolusi prigimtis, ir ne labai maloniu būdu. (Ar būna kitaip?)

Tačiau biblinis tekstas aiškiai rodo, kad tai yra pretekstas. Pagrindinis jų skundo akcentas yra pranašiškoji dovana. Ankstesniame skyriuje Dievas liepė Mozei paskirti septyniasdešimt Izraelio vyresniųjų, kurie padėtų Mozei nešti administracinę vadovavimo naštą (Sk 11, 16–17. 24–25). Aaronas ir Mirjama taip pat atliko pagrindinius vadovavimo vaidmenis (Iš 4, 13–15; Mch 6, 4), tačiau dabar jie jautė grėsmę dėl naujos vadovybės raidos ir sakė: „Argi Viešpats tik per Mozę kalbėjo? Argi Jis nekalbėjo ir per mus?“ (Sk 12, 2)

4. Kaip Dievas reagavo į šį skundą? Perskaitykite Sk 12, 4–13. Jūsų manymu, kodėl Dievas reagavo taip ryžtingai?

Dievo atsakymas yra greitas ir nepalieka vietos interpretacijai. Pranašiška dovana nėra ginklas didesnei galiai. Mozė buvo tinkamas vadovavimui, nes suvokė, koks yra priklausomas nuo Dievo.

Tai, kad 1 eilutėje Mirjama paminėta prieš Aaroną, leidžia manyti, jog ji galėjo būti užsipuolimo prieš Mozę pradininkė. Šiuo metu Aaronas jau ėjo vyriausiojo Izraelio kunigo tarnystę. Jei jis būtų ištiktas raupsais, jis nebūtų galėjęs įeiti į padangtę ir tarnauti vardan žmonių. Mirjamos nubaudimas laikinais raupsais aiškiai parodo Dievo nepasitenkinimą jais abiem ir padeda pakeisti nusistatymą, ko šiai šeimai reikėjo. Aarono malda dėl jos patvirtina, kad jis taip pat buvo įsitraukęs (Sk 12, 11), ir dabar vietoj kritikos bei neramumo mes matome, kaip Aaronas meldžiasi už Mirjamą, ir matome, kaip Mozė ją užtaria (Sk 12, 11–13). Tokį nusistatymą Dievas nori matyti savo tautoje. Jis išgirdo ir išgydė Mirjamą.

Nors visada lengva kritiškai vertinti bet kokio lygmens bažnyčios vadovus, kiek geresnis būtų mūsų bažnyčios ir mūsų pačių dvasinis gyvenimas, jei, užuot skundęsi, užtartume vadovus net tada, kai su jais nesutariame?

03/07/2021

Neramūs ir maištingi

04/07/2021

Neramūs dykumoje

05/07/2021

Tai užkrečiama

06/07/2021

Neramumas veda prie maišto

07/07/2021

Užtarėjas

08/07/2021

Tikėjimas prieš prielaidą

09/07/2021

Tolesniam tyrinėjimui