Neramūs dykumoje

Izraelis turėjo jaustis neramus ir nelaimingas, kai išėjo iš Sinajaus ir keliavo į Kanaaną. Praėjo daugiau nei vieneri metai, kai izraelitai išvyko iš Egipto (Sk 1, 1). Jie buvo pasirengę įžengti į Pažadėtąjį kraštą. Jie buvo suskaičiuoti ir organizuoti. Jie matė neįtikėtiną dangaus palankumą ir aiškius Dievo artumo ženklus. Vis dėlto po išėjimo iš Sinajaus jie pirmiausia murma.

1. Perskaitykite Sk 11, 1–15. Kuo skundėsi izraelitai?

Izraelitai užsimanė Egipto mėsos, agurkų, melionų, porų, svogūnų ir česnakų. „Kas duos mums mėsos pavalgyti? Atsimename žuvis, kurias Egipte dykai valgydavome, agurkus, melionus, porus, svogūnus ir česnakus. Mūsų stemplės susitraukė! Visiškai nieko nėra! Vien maną temato mūsų akys“ (Sk 11, 4–6). Prisimindami maistą, bet pamiršę vergiją ir neįtikėtinus sunkumus, jie taip pat turėjo kentėti dėl atminties sutrikimų (palyginkite su Išėjimo 1).

Jie daugiau nei metus maitinosi Dievo mana; vis dėlto jie jautėsi neramūs ir norėjo kažko kito. Paveiktas buvo net Mozė. Stengtis vadovauti neramių žmonių grupei nėra lengva. Bet Mozė žinojo, į ką kreiptis. „Kodėl taip blogai elgiesi su savo tarnu? – klausė Mozė Viešpatį. – Kodėl neradau malonės Tavo akyse, kad užkrovei ant manęs visų šių žmonių naštą?“ (Sk 11, 11)

2. Kaip Dievas reaguoja į skundus? Perskaitykite Sk 11, 16–33.

Dievas nėra kurčias mūsų poreikiams, kai jaučiamės neramūs. Izraelio atveju Jis parūpino putpelių, kad numalšintų mėsos alkį. Bet iš tikrųjų Izraelis norėjo ne mėsos. Kai esame nelaimingi, neramūs ir pikti, tai, dėl ko pykstame, dažnai yra tik detonatorius, o ne pykčio priežastis. Mes kovojame, nes kažkas blogai yra giliau, kas daro įtaką mūsų pagrindiniams santykiams. Izraelis maištavo prieš Dievo vedimą, dėl ko mes visi turime būti atsargūs, nesvarbu, kokia yra mūsų padėtis ir aplinkybės, nes tai padaryti lengviau nei mums atrodo.

Kodėl itin lengva prisiminti praeitį geresnę, nei ji buvo iš tikrųjų?

03/07/2021

Neramūs ir maištingi

04/07/2021

Neramūs dykumoje

05/07/2021

Tai užkrečiama

06/07/2021

Neramumas veda prie maišto

07/07/2021

Užtarėjas

08/07/2021

Tikėjimas prieš prielaidą

09/07/2021

Tolesniam tyrinėjimui