Dvasinis Izraelis

Nepaisant senovės Izraelio klaidų ir nesėkmių, Viešpats vis tiek laikėsi Jam ištikimai tarnaujančios tautos sukūrimo plano. Tiesą sakant, Senajame Testamente buvo laukiama meto, kai Viešpats sukurs dvasinį Izraelį, ištikimą tikinčiųjų, žydų ir pagonių grupę, kuri vykdys Evangelijos skelbimo pasauliui darbą. Sveiki atvykę į ankstyvąją bažnyčią.

6. Perskaitykite Gal 3, 26–29.

1. Apie kokį pažadą Paulius kalba 29 eilutėje?

2. Koks yra pagrindinis elementas, dėl kurio žmogus tampa šių pažadų paveldėtoju? (Gal 3, 26)

3. Kodėl Paulius griauna atskirtį pagal lytį, tautybę ir socialinę padėtį?

4. Ką reiškia būti „viena Kristuje“?

5. Perskaitykite Rom 4, 16–17. Kaip šios eilutės padeda mums suprasti, ką Paulius sako Gal 3, 26–29?

Kaip Abraomo sūnus, Kristus ypatinga prasme tapo Sandoros pažadų paveldėtoju. Krikšto metu mes įgyjame giminystę su Kristumi ir per Jį teisę būti Abraomui duotų pažadų dalininkais. Taigi visa, ką Dievas pažadėjo Abraomui, yra Kristuje, ir mes tampame pažadų dalininkais ne dėl tautybės, rasės ar lyties, bet dėl malonės, kurią Dievas mums teikia tikėjimu.

„Dovana Abraomui ir jo palikuonims apėmė ne vien Kanaano žemę, bet ir visą Pasaulį. Štai ką sako apaštalas: ‘Ne Įstatymu buvo pagrįstas Abraomui arba jo palikuonims duotas pažadas, kad paveldės Pasaulį, bet tikėjimo teisumu’ (Rom 4, 13). O Biblija aiškiai moko, kad Abraomui duoti pažadai turi išsipildyti per Kristų. ... [Tikintieji tampa] paveldėtojais pagal pažadą – atgimę nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui – Žemei, išlaisvintai iš nuodėmės prakeiksmo (Gal 3, 29; 1 Pt 1, 4)“ (E. Vait, Patriarchai ir pranašai, p.130).

Šis pažadas bus įvykdytas, kai šventieji amžinai gyvens naujojoje žemėje su Kristumi (Dan 7, 27).

01/05/2021

Abraomo palikuonys

02/05/2021

„Branginama tauta“

03/05/2021

Žemės sandora

04/05/2021

Izraelis ir Sandora

05/05/2021

Likutis

06/05/2021

Dvasinis Izraelis

07/05/2021

Tolesniam tyrinėjimui