Likutis

4. Nepaisant pasikartojančio Izraelio atsimetimo, dangaus teismo ir atgailos ciklo, kokia viltis glūdi šiose eilutėse?

Iz 4, 3

Mch 4, 6–7

Sof 3, 12–13

Nors Dievo planą senovės Izraeliui sugadino nepaklusnumas, jis niekada nežlugo. Tarp piktžolių dar augo kelios gėlės. Daugelis Senojo Testamento pranašų kalba apie šį tikinčiųjų likutį, kurį Dievas surinks sau kaip mielą puokštę.

Dievo tikslas sukuriant ir išsaugant ištikimą likutį buvo toks pat, koks jis buvo visam Izraeliui – naudoti jį kaip Jo paskirtą įrankį skelbiant „tautoms Mano garbę“ (Iz 66, 19). Tokiu būdu kiti prisijungs prie tikinčiųjų „pagarbinti Karaliaus, Galybių Viešpaties“ (Zch 14, 16). Taigi, kad ir kokia bloga pasidarė padėtis, Dievas visada turi ištikimų žmonių, kurie, nepaisydami atsimetimo Dievo išrinktų žmonių gretose, laikėsi pašaukimo ir išrinkimo (2 Pt 1, 10). Trumpai tariant, kad ir kokios buvo visos tautos nesėkmės, vis tiek buvo tokių, kurie stengėsi laikytis savo Sandoros pusės, kiek galėdami geriau (žr., pvz., 1 Kar 19, 14–18). Ir nors, ko gero, jie kentėjo kartu su visa savo tauta (pavyzdžiui, dėl tremties iš krašto), galutinis Sandoros pažadas – amžinasis gyvenimas, priklausys jiems.

5. Perskaitykite Jn 10, 27–28. Ką čia Jėzus sako? Pritaikykite Jo žodžius ir duotus pažadus aplinkybėms, susijusioms su senovės Izraelio atsimetimu. Kaip šie žodžiai padeda paaiškinti ištikimo likučio buvimą?

Prieš kelerius metus jauna moteris visiškai išsižadėjo savo krikščioniškojo tikėjimo, daugiausia dėl to, kad ją atgrasė nuodėmė, atsimetimas ir veidmainystė jos vietinėje bendruomenėje. „Tie žmonės iš tikrųjų nėra krikščionys“, – sakė ji ir pasinaudojo tuo kaip pasiteisinimu išsižadėti visko. Kodėl jos pasiteisinimas yra itin nevykęs, remiantis šiandienos tyrinėjimo principais?

01/05/2021

Abraomo palikuonys

02/05/2021

„Branginama tauta“

03/05/2021

Žemės sandora

04/05/2021

Izraelis ir Sandora

05/05/2021

Likutis

06/05/2021

Dvasinis Izraelis

07/05/2021

Tolesniam tyrinėjimui