Izraelis ir Sandora

„Bet jie neklausė, nekreipė nė dėmesio. Visi kaip vienas elgėsi pagal savo nedoros širdies polinkius. Todėl užleidau ant jų visas bausmes pagal šios Sandoros nuostatus, kurių jie nesilaikė, kaip buvau jiems įsakęs.“ (Jer 11, 8)

Perskaitykite aukščiau pateiktą eilutę. Viešpats sakė, kad užleido „ant jų visas bausmes pagal šios Sandoros nuostatus“. Ir Jis čia kalba apie kažką blogo! Nors mes linkę galvoti apie Sandorą kaip siūlančią mums tik kažką gera, yra ir kita pusė. Šis principas buvo pastebėtas Nojaus atveju. Dievas pasiūlė Nojui kažką nuostabaus – apsaugą nuo sunaikinimo, tačiau Nojus turėjo paklusti, kad sulauktų Dievo malonės palaiminimų. Jei jis to nepadarytų, bus vykdoma kita Sandoros pusė.

3. Palyginkite aukščiau pateiktą eilutę su Pr 6, 5, kalbančią apie pasaulį prieš tvaną. Koks čia panašumas? Ką šios eilutės sako apie tai, kaip svarbu mums valdyti savo mintis?

Deja, nacionalinio Izraelio istorija didžiąja dalimi buvo pasikartojantis atsimetimas, po kurio sekė dangaus teismas, atgaila ir paklusnumo laikotarpis. Tik trumpai, Dovydo ir Saliamono laikotarpiu, žydai valdė visą pažadėtą teritoriją.

Perskaitykite šias Jeremijo eilutes, susijusias su Izraelio atsimetimu. Parašyta: „Jeigu vyras paleistų savo žmoną ir jeigu ji, nuo jo išėjusi, ištekėtų už kito, tai ar galėtų pirmasis vyras grįžti pas ją? Argi tas kraštas nebūtų teršte suterštas? Juk tu svetimavai su tiek meilužių ir dar norėtum sugrįžti pas Mane! –Tai Viešpaties žodis. … Tačiau kaip moteris dėl meilužio darosi neištikima, taip tu buvai Man neištikima, Izraelio tauta, – tai Viešpaties žodis.“ (Jer 3, 1. 20)

Tai primena anksčiau paliestą temą – Sandora, kurios Dievas nori su mumis, nėra tik kažkoks šaltas teisinis susitarimas, sudarytas tarp verslininkų, norinčių sau geriausio. Sandoros santykiai yra įsipareigojimas, toks pat rimtas ir šventas kaip santuoka, todėl Viešpats ir naudoja šiuos pavyzdžius.

Esmė ta, kad Izraelio atsimetimą lėmė ne nepaklusnumas, bet nutraukti asmeniniai santykiai su Viešpačiu – nutraukimas, po kurio atsirado nepaklusnumas, galiausiai užtraukęs bausmę.

Kodėl asmeninių santykinių pusė itin svarbi krikščioniškam gyvenimui? Kodėl, jei mūsų santykiai su Dievu netinkami, mes esame itin linkę pasiduoti nuodėmei ir nepaklusnumui? Be to, ką jūs pasakytumėte klausiančiajam: „Kaip aš galiu užmegzti gilius, mylinčius santykius su Dievu?“

01/05/2021

Abraomo palikuonys

02/05/2021

„Branginama tauta“

03/05/2021

Žemės sandora

04/05/2021

Izraelis ir Sandora

05/05/2021

Likutis

06/05/2021

Dvasinis Izraelis

07/05/2021

Tolesniam tyrinėjimui