Žemės sandora

Pr 35, 12

Pažadas, kad žemė bus duota Dievo tautai Izraeliui, pirmiausia buvo duotas Abraomui, o paskui pakartotas Izaokui ir Jokūbui. Juozapas mirties patale pakartojo šį pažadą (Pr 50, 24). Tačiau Dievas informavo Abraomą, kad praeis keturi šimtai metų, kol Abraomo palikuonys užims kraštą (Pr 15, 13. 16). Pažado vykdymas prasidėjo Mozės ir Jozuės dienomis. Mozė pakartojo Dievo įsakymą: „Žiūrėkit! Tą kraštą atidaviau jums. Įženkite ir užimkite kraštą.“ (Įst 1, 8)

2. Perskaitykite Įst 28, 1. 15. Ką reiškia šie žodžiai? Trumpai tariant, jiems kraštas bus suteiktas kaip Sandoros dalis. Sandora reiškia įsipareigojimus. Kokius įsipareigojimus turėjo Izraelis?

Pirmoje Pakartoto Įstatymo 28 skyriaus dalyje aprašomi palaiminimai, kurių Izraelis sulauks, jei laikysis Dievo valios. Kitoje šio skyriaus dalyje kalbama apie prakeikimus, kurie jam tektų, jei jis jos nesilaikys. Šie prakeiksmai buvo „didžiąja dalimi, nors ir ne visiškai, tiesiog proga leisti nuodėmei pasiekti jos piktus rezultatus. … ‘Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį’ (Gal 6, 8). Kaip vanduo, kuris, paliktas sau, nenustos bėgti, kol nepasieks savo lygio; tarsi laikrodis, kuris, paliktas sau, nenustos tiksėti tol, kol nesibaigs prisukimas; kaip medis, paliktas augti, negali neduoti atitinkamo vaisiaus, – taip nuodėmė turi savą lygį, savą kelią, savą vaisių ir ‘anų dalykų galas – mirtis’“ (Rom 6, 21). (The Pulpit Commentary: Deuteronomy, H. D. M. Spence and Joseph S. Exell, eds. (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1890), 3 t., p.439)

Nepaisant visų pažadų dėl krašto, jie nebuvo besąlygiški. Jie buvo Sandoros dalis. Izraelis turėjo vykdyti savo Sandoros pusę; priešingu atveju pažadai bus netęsiami. Viešpats ne kartą aiškiai pasakė, kad jei izraelitai neklausys, kraštas iš jų bus atimtas. Perskaitykite Kun 26, 27–33. Sunku įsivaizduoti, kaip Viešpats galėjo aiškiau tai pasakyti.

Kaip krikščionys tikimės sulaukti ir išlaikyti pažadėtą dangaus kraštą ir naująją žemę. Jie mums buvo pažadėti, kaip hebrajams buvo pažadėtas žemiškas kraštas. Skirtumas vis dėlto yra tas, kad ten patekus nėra galimybės kada nors jį prarasti (Dan 7, 18). Tuo pačiu metu mums tenka sąlygos, kad ten patektume. Kaip jūs suprantate, kokios tos sąlygos, ypač išganymo tik tikėjimu kontekste?

01/05/2021

Abraomo palikuonys

02/05/2021

„Branginama tauta“

03/05/2021

Žemės sandora

04/05/2021

Izraelis ir Sandora

05/05/2021

Likutis

06/05/2021

Dvasinis Izraelis

07/05/2021

Tolesniam tyrinėjimui