Abraomo palikuonys

Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite:

Ez 16, 8; Įst 28, 1. 15; Jer 11, 8; Pr 6, 5; Jn 10, 27–28; Gal 3, 26–29; Rom 4, 16–17.

Įsimintina eilutė:

„O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus To, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą.“ (1 Pt 2, 9)

Vieną dieną mažo miestelio juvelyrinės parduotuvės vitrinoje sustojo laikrodis ties be penkiolika devynios. Daug miestelėnų priklausė nuo šio laikrodžio. Būtent tą rytą žvilgtelėję per langą verslininkai ir verslininkės pastebėjo, kad dar tik be penkiolikos minučių devynios; vaikai, eidami į mokyklą, nustebo pamatę, kad jie vis dar turi daug laiko slampinėjimui. Daugelis žmonių vėlavo tą rytą, nes sustojo vienas mažas laikrodis juvelyrinės parduotuvės vitrinoje.“ (C. L. Paddock, God’s Minutes (Nashville, TN: Southern Publishing Association, 1965), p.244)

Tai tikslus senovės Izraelio nesėkmės simbolis. Viešpats paskyrė Izraeliui vietą „tautų šerdyje“ (Ez 5, 5) – strateginėje vietoje tarp trijų žemynų (Afrikos, Europos ir Azijos). Jis turėjo būti dvasinis pasaulio „laikrodis“.

Tačiau Izraelis, kaip laikrodis juvelyrinės parduotuvės vitrinoje, tam tikra prasme sustojo. Vis dėlto tai nebuvo visiška nesėkmė; nes anuomet, kaip ir šiandien, Dievas turi savo ištikimąjį likutį. Šią savaitę dėmesys bus skiriamas tikrojo Dievo Izraelio tapatybei ir vaidmeniui kiekvienu laikotarpiu, įskaitant mūsų laikotarpį.

Savaitė trumpai: Kokius Sandoros pažadus Viešpats davė Izraeliui? Kokios sąlygos teko kartu su pažadais? Kaip tautai sekėsi laikytis šių pažadų? Kas nutiko, kai ji nepakluso?

01/05/2021

Abraomo palikuonys

02/05/2021

„Branginama tauta“

03/05/2021

Žemės sandora

04/05/2021

Izraelis ir Sandora

05/05/2021

Likutis

06/05/2021

Dvasinis Izraelis

07/05/2021

Tolesniam tyrinėjimui