V. Babilono kritimas

5. Perskaitykite Dan 5, 29–30; Dan 6, 1 kartu su Apr 14, 8; 16, 19; 18, 2. Ko galime pasimokyti apie Belšacaro Babilono kritimą, kuris nurodo į paskutiniųjų laikų Babelės kritimą?

Nepaisant ydų, Belšacaras yra žodžio žmogus. Taigi, nepaisant blogų naujienų, jis yra patenkintas Danieliaus pateiktu aiškinimu, todėl jis pranašui siūlo pažadėtas dovanas. Atrodo, kad, pripažindamas Danieliaus žinios tiesą, karalius netiesiogiai pripažįsta Danieliaus Dievo tikrovę. Įdomu tai, kad Danielius dabar priima anksčiau atsisakytas dovanas, greičiausiai todėl, kad tokios dovanos nebegali paveikti jo aiškinimo. Be to, tokiu metu šios dovanos yra beprasmės, nes imperija netrukus kris. Tad, tikriausiai vardan mandagumo, pranašas priima atlygį, visą laiką žinodamas, kad jis bus trečias karalystėje tik kelias valandas.

Kaip išpranašauta, Babilonas krito. Ir labai greitai; karaliui ir jo didžiūnams geriant, miestas krenta be kovos. Pasak istoriko Herodoto, persai iškasė kanalą, nukreipė Eufrato upę ir įžygiavo į miestą upės vaga. Tą pačią naktį Belšacaras nužudomas. Jo tėvas, karalius Nabonidas buvo išvykęs iš miesto, o vėliau pasidavė naujiems valdovams. Taigi taip žlugo anuomet didžiausia žmonijos žinota imperija. Babilono, aukso galvos, daugiau nebėra.

„Belšacarui buvo suteikta daug galimybių sužinoti ir vykdyti Dievo valią. Jis matė, kad jo senelis Nebukadnecaras buvo ištremtas iš visuomenės. Jis matė, kaip iš išdidaus monarcho, šlovinusio savo išmintį, Dievas, suteikęs jam šią išmintį, atėmė protą. Jis matė iš savo karalystės išvarytą karalių, kad jis gyventų su laukų žvėrimis. Bet Belšacaro meilė linksmybėms ir savęs šlovinimui ištrynė pamokas, kurių jis niekada neturėjo pamiršti; jis darė panašias nuodėmes, dėl kurių Nebukadnecarą ištiko teismas. Jis švaistė jam suteiktas galimybes, nenorėdamas jomis pasinaudoti, kad susipažintų su tiesa“ (E. Vait, Bible Echo, 1898 m., balandžio 25 d.).

Kokių mums tenka galimybių „susipažinti su tiesa“? Ką tai reiškia? Kada galime pasakyti, kad esame susipažinę su visa tiesa, kurią privalome žinoti?

Content © 2020 General Conference of Seventh-day Adventists®. All rights reserved. No part of the Adult Sabbath School Bible Study Guide may be edited, altered, modified, adapted, translated, re-produced, or published by any person or entity without prior written authorization from the General Conference of Seventh-day Adventists®. The division offices of the General Conference of Seventh-day Adventists® are authorized to arrange for translation of the Adult Sabbath School Bible Study Guide, under specific guidelines. Copyright of such translations and their publication shall remain with the General Conference.

01/02/2020

Nuo arogancijos iki sunaikinimo

02/02/2020

I. Belšacaro puota

03/02/2020

II. Nekviestas svečias

04/02/2020

III. Atėjo karalienė

05/02/2020

IV. Pasvertas ir rastas lengvas

06/02/2020

V. Babilono kritimas

07/02/2020

Tolesniam tyrinėjimui