Tolesniam tyrinėjimui

Tolesniam tyrinėjimui:

Senovės pasaulio rūmuose didelės puotos buvo įprastos. Karaliams patikdavo jas rengti ekstravagantiškas ir prabangias, kad parodytų savo didybę ir pasitikėjimą savimi. Nors nežinome visų šios konkrečios puotos detalių, aišku, kad ji įvyko tuomet, kai Medų-Persų kariuomenė buvo pasirengusi užpulti Babiloną. Bet, žmogišku požiūriu, nerimauti nebuvo priežasčių. Babiloną daugelį metų supa įtvirtintos sienos, jis aprūpintas maistu ir vandeniu, nes Eufrato upė tekėjo per miesto centrą. Taigi karalius Belšacaras neįžvelgė problemos surengti puotą, kol priešas supa miestą. Ir jis įsako iškelti įsimintiną iškilmę, kuri greitai virsta orgija. Koks galingas žmonijos puikybės paliudijimas, ypač prieš Viešpaties galią. Per Danielių Dievas sako karaliui, kad nepaisant jam suteiktų galimybių pažinti tiesą, „Dievo, kurio rankoje tavo alsavimas ir kuriam paklūsta visi tavo keliai, tu nepagarbinai“ (Dan 5, 23). >

> „Tautų istorija šiandien kalba mums. Kiekvienai tautai ir kiekvienam asmeniui Dievas paskyrė vietą savo dideliame plane. Šiandien žmonės ir tautos yra išbandomi rankomis To, kuris neklysta. Visi asmeniniu apsisprendimu nulemia savo likimą, ir Dievas daro viską, kad pasiektų savo tikslus“ (E. Vait, „Prophets and Kings“, 536 p.).

Klausimai aptarimui:

1. Klasėje aptarkite atsakymą į pirmos dalies klausimą apie tai, kaip visuomenė ir kultūra išniekina Dievo tiesą. Kaip mes asmeniškai ir kaip bažnyčia turėtume reaguoti į tuos išniekinimus?

2. Ko šis pasakojimas mus moko apie tai, kad išgelbėjimas yra labiau susijęs ne tiek su mūsų žiniomis, bet su mūsų reakcija į tai, ką žinome? (žr. Dan 5, 22)

3. Perskaitykite Dan 5, 23. Kokie svarbūs dvasiniai principai randami šioje eilutėje? Pavyzdžiui, kaip tekstas įspėja mus dėl nepaklusnumo Dievui? Arba, ko tekstas mus moko apie Dievą ne tik kaip apie mūsų Kūrėją, bet ir mūsų būties Palaikytoją?

4. Net nežinodamas, ką reiškia žodžiai, Belšacaras išsigando (Dan 5, 6). Ką tai mums pasako apie gyvenimą su kalta sąžine?

Content © 2020 General Conference of Seventh-day Adventists®. All rights reserved. No part of the Adult Sabbath School Bible Study Guide may be edited, altered, modified, adapted, translated, re-produced, or published by any person or entity without prior written authorization from the General Conference of Seventh-day Adventists®. The division offices of the General Conference of Seventh-day Adventists® are authorized to arrange for translation of the Adult Sabbath School Bible Study Guide, under specific guidelines. Copyright of such translations and their publication shall remain with the General Conference.

01/02/2020

Nuo arogancijos iki sunaikinimo

02/02/2020

I. Belšacaro puota

03/02/2020

II. Nekviestas svečias

04/02/2020

III. Atėjo karalienė

05/02/2020

IV. Pasvertas ir rastas lengvas

06/02/2020

V. Babilono kritimas

07/02/2020

Tolesniam tyrinėjimui