Nuo arogancijos iki sunaikinimo

Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite:

Dan 5; Apr 17, 4–6; Ps 96, 5; Kol 1, 15–17; Rom 1, 16–32; Mok 8, 11; Apr 14, 8.

Įsimintina eilutė:

„Jis keičia laikotarpius ir metų laikus, pašalina ir į sostą pasodina karalius, suteikia išminčiams išmintį ir išmanantiems pažinimą“ (Dan 2, 21).

Danieliaus 5 skyriuje Dievo Žodis pateikia mums galingą žmogiškosios puikybės pavyzdį, pasibaigusį pribloškiančiai ir dramatiškai. Nors galima sakyti, kad Nebukadnecaras užtruko, kol suprato jam skirtą pamoką, bet jis ją bent suprato. Jo anūkas, Belšacaras, ne. Naudodamas šventyklos indus rūmų orgijai, Belšacaras juos išniekino. Tai prilygsta ne tik iššūkiui, bet paties Dievo užsipuolimui. Taigi Belšacaras pripildė savo nedorybės taurę, elgdamasis panašiai, kaip mažasis ragas (žr. Danieliaus 8), puolęs Dievo šventyklos pamatus. Atimdamas iš Belšacaro valdžią, Dievas numato tai, kas nutiks Jo tautos priešams paskutinėmis dienomis. Danieliaus 5 sk. nupasakoti įvykiai rutuliojosi 539 m. prieš Kristų, naktį, kai Babiloną nugalėjo Medų-Persų kariuomenė. Čia yra perėjimas nuo aukso prie sidabro, išpranašautas Danieliaus 2 sk. Dar kartą paaiškėja, kad Dievas viešpatauja pasaulio įvykiams.

Content © 2020 General Conference of Seventh-day Adventists®. All rights reserved. No part of the Adult Sabbath School Bible Study Guide may be edited, altered, modified, adapted, translated, re-produced, or published by any person or entity without prior written authorization from the General Conference of Seventh-day Adventists®. The division offices of the General Conference of Seventh-day Adventists® are authorized to arrange for translation of the Adult Sabbath School Bible Study Guide, under specific guidelines. Copyright of such translations and their publication shall remain with the General Conference.

01/02/2020

Nuo arogancijos iki sunaikinimo

02/02/2020

I. Belšacaro puota

03/02/2020

II. Nekviestas svečias

04/02/2020

III. Atėjo karalienė

05/02/2020

IV. Pasvertas ir rastas lengvas

06/02/2020

V. Babilono kritimas

07/02/2020

Tolesniam tyrinėjimui