III. Atėjo karalienė

3. Perskaitykite Dan 5, 9–12. Ką karalienė pasakė apie Danielių, ką karalius jau turėjo žinoti? Ką apie karalių sako tai, kad jis nieko nežino apie Danielių?

Kadangi puotaujanti salė yra sutrikusi dėl paslaptingo užrašo ant sienos, karalienė ateina ir parodo apsvaigusiam karaliui kryptį. Ji primena karaliui Danielių, kurio gebėjimas paaiškinti sapnus ir paslaptis buvo pademonstruotas Nebukadnecaro laikais. Jei Belšacaras būtų toks protingas, kaip ir jo pirmtakas, jis žinotų, kur kreiptis dėl šio paslaptingo užrašo reikšmės išaiškinimo. Karalienės įsikišimas karaliui, kuris šiuo metu atrodo visiškai pasimetęs dėl to, ką daryti toliau, buvo būtinas. Jos žodžiai Belšacarui primena pabarimą už tai, kad nežinojo vienintelio karalystėje asmens, kuris gali paaiškinti paslaptingą užrašą. Ji taip pat pateikia karaliui žodinį Danieliaus apibūdinimą: pranašas apdovanotas Šventųjų dievų dvasia, jis reiškėsi nepaprastu supratimu, pažinimu ir išmintimi; magų, kerėtojų, chaldėjų ir spėliotojų galva dėl nepaprastos dvasios, pažinimo ir supratimo aiškinti sapnus, įminti mįsles, išspręsti sunkius klausimus Nebukadnecaro dienomis (Dan 5, 11–12).

Čia mes vėl stebimės, kodėl Belšacaras nepaisė Danieliaus. Tekste nėra tiesioginio atsakymo į šį klausimą, bet galima manyti, kad šiuo metu Danielius, tarnavęs karaliui bent jau iki trečiųjų jo karaliavimo metų (Dan 8, 1. 27), yra nušalintas. Viena priežastis gali būti Danieliaus amžius. Jam tikriausiai buvo maždaug 80 metų, o karalius galbūt norėjo pakeisti senąją vadovybę jaunesne karta. Karalius taip pat galėjo nuspręsti nepaisyti Danieliaus, nes jis nenorėjo pasišvęsti Danieliaus Dievui. Tačiau, nepaisant vienos ar daugiau priežasčių, vis dar stebina tai, kad tokią kaip Danielius patirtį turintis asmuo taip greitai būtų pamirštas.

Perskaitykite Rom 1, 16–32. Kaip šiose eilutėse išreikštą principą pastebime ne tik šiame pasakojime, bet ir šiandieniniame pasaulyje?

Content © 2020 General Conference of Seventh-day Adventists®. All rights reserved. No part of the Adult Sabbath School Bible Study Guide may be edited, altered, modified, adapted, translated, re-produced, or published by any person or entity without prior written authorization from the General Conference of Seventh-day Adventists®. The division offices of the General Conference of Seventh-day Adventists® are authorized to arrange for translation of the Adult Sabbath School Bible Study Guide, under specific guidelines. Copyright of such translations and their publication shall remain with the General Conference.

01/02/2020

Nuo arogancijos iki sunaikinimo

02/02/2020

I. Belšacaro puota

03/02/2020

II. Nekviestas svečias

04/02/2020

III. Atėjo karalienė

05/02/2020

IV. Pasvertas ir rastas lengvas

06/02/2020

V. Babilono kritimas

07/02/2020

Tolesniam tyrinėjimui