II. Nekviestas svečias

2. Perskaitykite Dan 5, 5–8. Kas nutinka ir kodėl karalius reaguoja būtent taip? Kuo šis pasakojimas primena Danieliaus 2 ir kodėl tai svarbu? (žr. Ps 96, 5; Kol 1, 15–17)

Kaip Nebukadnecaras per ankstesnę krizę (Dan 2, 2; 4, 3), Belšacaras sušaukė magus, chaldėjus ir kerėtojus paaiškinti paslaptingą užrašą. Norėdamas įsitikinti, kad jie stengsis iš visų jėgų, karalius jiems pažadėjo ekstravagantiškų dovanų: (1) purpuro apdarus, kuriuos senovėje vilkėjo tik karališkos kilmės asmenys (Est 8, 15); (2) aukso grandinę, kuri buvo aukštos socialinės padėties ženklas (Pr 41, 42); ir 3) bus valdžioje trečias po karaliaus. Šis paskutinis atlygis tiksliai atspindi tuometines Babilono istorines aplinkybes. Kadangi Belšacaras buvo antras valdžioje, kartu su savo tėvu Nabonidu, jis siūlo trečią vietą valdžioje. Bet nepaisant viliojančio atlygio, išminčiai dar kartą nuvilia nepateikdami paaiškinimo.

Tarsi būtų maža visų karaliaus nuodėmių, jis bando rasti išmintį nederamoje vietoje. Babilono išminčiai negali paaiškinti žinios. Ji parašyta jų kalba, aramėjų kalba, tai tyrinėsime kitoje dalyje, bet jie nesupranta žodžių reikšmės. Tai gali mums priminti, ką Viešpats sako per Izaiją: „Jos išminčių išmintis nueis niekais, ir protingųjų įžvalgumas pradings“ (Iz 29, 14). Pacitavęs šią eilutę, apaštalas Paulius teigia: „Kur išminčius? Kur Rašto aiškintojas? Kur šio amžiaus tyrinėtojas? Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailyste? O kadangi pasaulis išmintimi Dievo nepažino iš Dievo išminties veikalų, Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki“ (1 Kor 1, 20–21).

Tam tikros tiesos yra pernelyg svarbios, kad būtų paliktos žmonėms patiems išsiaiškinti. Todėl Dievas mums apreiškia šias tiesas.

Pagalvokite apie tai, koks turėjo būti atlygis, ir, atsižvelgiant į tai, kas netrukus turėjo įvykti, koks jis buvo bevertis. Ką tai turėtų mums pasakyti apie pasaulio trumpalaikiškumą, ir kodėl mes visada turime atminti amžinybę visuose mūsų reikaluose?

Content © 2020 General Conference of Seventh-day Adventists®. All rights reserved. No part of the Adult Sabbath School Bible Study Guide may be edited, altered, modified, adapted, translated, re-produced, or published by any person or entity without prior written authorization from the General Conference of Seventh-day Adventists®. The division offices of the General Conference of Seventh-day Adventists® are authorized to arrange for translation of the Adult Sabbath School Bible Study Guide, under specific guidelines. Copyright of such translations and their publication shall remain with the General Conference.

01/02/2020

Nuo arogancijos iki sunaikinimo

02/02/2020

I. Belšacaro puota

03/02/2020

II. Nekviestas svečias

04/02/2020

III. Atėjo karalienė

05/02/2020

IV. Pasvertas ir rastas lengvas

06/02/2020

V. Babilono kritimas

07/02/2020

Tolesniam tyrinėjimui