I. Belšacaro puota

1. Perskaitykite Dan 5, 1–4 ir Dan 1, 1. Koks Belšacaro elgesys yra itin blogas? Kaip jis atskleidžia jo charakterį? Palyginkite jo elgesį su Apr 17, 4–6. Kokias paraleles pastebite?

Karalius įsakė, kad šventi Jeruzalės šventyklos indai būtų naudojami gėrimui. Nebukadnecaras paėmė indus iš Jeruzalės šventyklos, bet juos padėjo savo dievo namuose, o tai rodo, kad jis bent jau gerbė jų šventą paskirtį. Bet Belšacaras šventus indus išniekino.

Belšacaro didžiūnai, gėrę iš šventųjų indų, „šlovino dievus, padarytus iš aukso ir sidabro, žalvario, geležies, medžio ir akmens“ (Dan 5, 4). Verta paminėti, kad išvardintos šešios medžiagos. Babiloniečiai naudojo šešiasdešimties sistemą (pagrįstą numeriu 60), priešingai nei šiandien naudojama dešimtainė sistema (naudojantis skaičiumi 10). Taigi šešios dievų kategorijos simbolizuoja Babilono dievybių visumą, tuo pačiu ir Babilono religinės sistemos pilnatvę. Įdomu tai, kad medžiagų eilės tvarka atitinka Nebukadnecaro sapnuotos statulos sudedamųjų dalių tvarką, išskyrus tai, kad medį keitė molis. Kaip sapne, akmuo minimas paskutinis; nors čia jis žymi medžiaginę stabų sudėtį, akmuo taip pat nulemia Dievo teismą pasaulietiškoms imperijoms (žr. Dan 2, 44–45), kurias Babilonas simbolizuoja.

Ši puota simbolizuoja paskutiniųjų laikų Babiloną, kaip rodo Apreiškimo knyga. Kaip ir Belšacaras, moteris paskutiniųjų laikų Babilone turi aukso taurę ir siūlo užterštą gėrimą tautoms. Kitaip tariant, naudodamasis klaidamoksliais ir iškreipta garbinimo sistema, šiuolaikinis Babilonas vilioja pasaulį į blogį (Apr 17, 4–6), nepaisant teismo, kuris netrukus jį ištiks. Vieną dieną bus teismas.

Kaip mūsų visuomenė ir kultūra išniekina Dievo Žodžio tiesą? Kaip mes galime apsisaugoti, kad nedalyvautume šiame išniekinime, net ir subtiliai? Atsakymus pasiruoškite pristatyti klasėje.

Content © 2020 General Conference of Seventh-day Adventists®. All rights reserved. No part of the Adult Sabbath School Bible Study Guide may be edited, altered, modified, adapted, translated, re-produced, or published by any person or entity without prior written authorization from the General Conference of Seventh-day Adventists®. The division offices of the General Conference of Seventh-day Adventists® are authorized to arrange for translation of the Adult Sabbath School Bible Study Guide, under specific guidelines. Copyright of such translations and their publication shall remain with the General Conference.

01/02/2020

Nuo arogancijos iki sunaikinimo

02/02/2020

I. Belšacaro puota

03/02/2020

II. Nekviestas svečias

04/02/2020

III. Atėjo karalienė

05/02/2020

IV. Pasvertas ir rastas lengvas

06/02/2020

V. Babilono kritimas

07/02/2020

Tolesniam tyrinėjimui