Η Ανασταση Του Μωυση

Εδαφιο Μνημης

«Ενώ, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν, φιλονικώντας με τον Διάβολο, συνομιλούσε για το σώμα του Μωυσή, δεν τόλμησε να επιφέρει εναντίον του κάποια βλάσφημη κατηγορία, αλλά είπε: “Ο Κύριος να σε επιτιμήσει”.» Ιούδα 9

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε

Αρ. 20:1-13, Δευτ. 31:2, 34:4, 34:1-12, Ιούδα 9, Α’Κορ. 15:13-22.

Όπως είδαμε σε όλη την τριμηνία, ο Μωυσής είναι το κεντρικό πρόσωπο στο Δευτερονόμιο. Η ζωή του, ο χαρακτήρας του και το μήνυμά του διαποτίζουν όλο το βιβλίο. Παρόλο που το Δευτερονόμιο αφορά τον Θεό και την αγάπη Του για το λαό Ισραήλ, ο Θεός χρησιμοποιεί συχνά τον Μωυσή για να αποκαλύψει αυτήν την αγάπη και να μιλήσει στον λαό Του.

Καθώς, πλησιάζουμε στο τέλος της τριμηνίας, στο τέλος της μελέτης μας επάνω στο Δευτερονόμιο, φτάνουμε και στο τέλος της ζωής του Μωυσή, όσον αφορά τη ζωή του στη γη.

Η Ε. Χουάιτ λέει: «Ο Μωυσής ήξερε ότι θα πέθαινε ολομόναχος. Κανένας επί¬γειος φίλος δεν είχε το δικαίωμα να του παρασταθεί στις τε¬λευταίες στιγμές του. Μυστήριο και δέος σκέπαζε τη σκηνή μπροστά του, και αυτό βάραινε την καρδιά του. Η πιο σκληρή δοκι¬μασία ήταν ο χωρισμός του από το λαό της φροντίδας και της αγά¬πης του - το λαό με τα συμφέροντα του οποίου η ζωή του είχε τόσα πολλά χρόνια συνδεθεί. Είχε όμως μάθει να εμπιστεύεται στο Θεό και με αδιάσειστη πίστη αφιέρωσε τον εαυτό του και το λαό του στην αγάπη και στην ευσπλαχνία Του.» Π.Π., σελ. 459.

Όπως η ζωή και η διακονία του Μωυσή αποκαλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα του Θεού, έτσι και ο θάνατος και η ανάστασή του.

18/12/2021

Η Ανασταση Του Μωυση

19/12/2021

Η Αμαρτια Του Μωυση – Α’ Μερος

20/12/2021

Η Αμαρτια Του Μωυση – Β’ Μερος

21/12/2021

Ο Θανατος Του Μωυση

22/12/2021

Η Ανασταση Του Μωυση

23/12/2021

Η Δικη Μας Ανασταση

24/12/2021

Περαιτέρω Μελέτη