Το Δευτερονομιο Στα Μεταγενεστερα Γραπτα

Εδαφιο Μνημης

«Και από εκεί θα εκζητήσετε τον Κύριο τον Θεό σας, και θα Τον βρείτε, όταν Τον εκζητήσετε με ολόκληρη την καρδιά σας, και με ολόκληρη την ψυχή σας.» Δευτ. 4:29.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε

Β’Βασ. 22, Νεεμ. 9:6, Ιερ. 7:1-7, Ψάλμ. 148:4, Ιερ. 29:13, Μιχ. 6:1-8, Δαν. 9:1-19.

Ένα από τα πιο συναρπαστικά πράγματα στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, είναι το πόσο συχνά αναφέρεται στον εαυτό της· αυτό σημαίνει ότι οι μεταγενέστεροι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται στους παλαιότερους, χρησιμοποιώντας τα γραπτά τους για να θίξουν ένα θέμα.

Για παράδειγμα, ο Ψαλμός 81:ανατρέχει στο βιβλίο της Εξόδου και αναφέρει σχεδόν κατά λέξη απόσπασμα των Δέκα Εντολών καθώς γράφει: “Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε ανέβασε από τη γη της Αιγύπτου·» (Ψαλμ.81:10).

Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται η Γένεση – ιδιαίτερα η ιστορία της Δημιουργίας – όπως για παράδειγμα: “Κοίταξα επάνω στη γη, και δέστε, είναι άμορφη και έρημη· και στους ουρανούς, και δεν υπήρχε το φως τους.” (Ιερ. 4:23, δείτε και Γεν. 1:2).

Ναι, πολλές φορές οι μετέπειτα συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, όπως οι προφήτες, αναφέρονται στο βιβλίο του Δευτερονομίου, το οποίο κατείχε βασικό ρόλο στη ζωή του αρχαίου Ισραήλ.

Αυτήν την εβδομάδα θα εστιάσουμε στο πώς χρησιμοποιήθηκε το βιβλίο από τους μεταγενέστερους συγγραφείς. Ποιες περικοπές του Δευτερονομίου χρησιμοποίησαν και σε ποια θέματα αναφέρθηκαν που έχουν σχέση και με μας, σήμερα;

04/12/2021

Το Δευτερονομιο Στα Μεταγενεστερα Γραπτα

05/12/2021

Το Βιβλιο Του Νομου

06/12/2021

Ο Ουρανος Των Ουρανων

07/12/2021

Το Δευτερονομιο Στον Ιερεμια

08/12/2021

Τι Απαιτει Ο Θεος;

09/12/2021

Η Προσευχη Του Δανιηλ

10/12/2021

Περαιτέρω Μελέτη