Ζζωη Υυπο Ννεα Δδιαθηκη

Εδαφιο Μνημης

«Εγώ ήλθον διά να έχωσι ζωήν και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία.» Ιωάννη 10:10.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε

Α’ Ιωάν. 1:4, Ιωάν. 5:24, Ρωμ. 3:24,25, Β’ Κορ. 5:21, Α’ Ιωάν. 4:16, Αποκ. 2:11, 20:6,14, 21:8.

Αυτήν την τριμηνία μελετήσαμε τη διαθήκη (προσπαθώντας να την απλοποιήσουμε) στην οποία ο Θεός, ουσιαστικά, λέει: Αυτός είναι ο τρόπος που θα σε σώσω από την αμαρτία.

Αν και το τελικό αποτέλεσμα της υπόσχεσης της διαθήκης είναι η αιώνια ζωή σε έναν νέο κόσμο, δεν χρειάζεται να περιμένουμε για να απολαύσουμε τις ευλογίες της διαθήκης, σήμερα. Η διαθήκη δεν είναι μια διαπραγμάτευση στην οποία κάνουμε κάποια πράγματα και μετά από πολύ καιρό θα λάβουμε το βραβείο. Το βραβείο είναι οι ευλογίες που θα απολαύσουν εδώ και τώρα όσοι εισέρχονται σε αυτή τη σχέση διαθήκης. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη ζωή μας τώρα, και θέλει το καλύτερο για μας.

Στο μάθημα αυτής της εβδομάδας, το τελευταίο αυτής της τριμηνίας, θα δούμε κάποιες από αυτές τις άμεσες ευλογίες – υποσχέσεις που έρχονται με την χάρη του Θεού στην καρδιά μας, επειδή απαντήσαμε στο κάλεσμά Του, και Του ανοίξαμε την πόρτα της καρδιάς μας. Φυσικά, οι ευλογίες είναι περισσότερες από αυτές που θα εξετάσουμε αυτήν την εβδομάδα. Και είναι μόνο η αρχή, η αρχή για κάτι που δεν θα παύσει ποτέ.

Η εβδομάδα με μια ματιά

Γιατί πρέπει να είμαστε χαρούμενοι; Πώς μπορούμε να επικαλεστούμε αυτήν την υπόσχεση; Πώς η διαθήκη μπορεί να μας ελευθερώσει από το βάρος της ενοχής; Τι σημαίνει να έχουμε νέα καρδιά;

19/06/2021

Ζζωη Υυπο Ννεα Δδιαθηκη

20/06/2021

Χχαρα

21/06/2021

Εελευθεροι Ααπο Ττην Εενοχη

22/06/2021

Ννεα Δδιαθηκη Κκαι Ννεα Κκαρδια

23/06/2021

Ννεα Δδιαθηκη Κκαι Ααιωνια Ζζωη

24/06/2021

Ννεα Δδιαθηκη Κκαι Ααποστολη

25/06/2021

Ππεραιτέρω Μμελέτη