Ττο Σσημειο Ττης Δδιαθηκης

Εδαφιο Μνημης

«Και θέλουσι φυλάττει οι υιοί Ισραήλ το σάββατον, διά να εορτάζωσιν αυτό εις τας γενεάς αυτών εις διαθήκην αιώνιον.» Έξοδος 31:16.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε

Γέν. 2:2,3, Έξ. 20:11,16, Εβρ. 4:1-4, Έξ. 31:12-17, Δευτ. 5:14.

Το Σάββατο αδιάκοπα κάθε εβδομάδα μας επιστρέφει στη βάση αυτού που είμαστε ή που θα μπορούσαμε να είμαστε. Είμαστε τόσο απασχολημένοι με το να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί, να ξοδεύουμε και να βγάζουμε χρήματα, ώσπου έρχεται το Σάββατο και μας επανατοποθετεί στη βάση μας, στο αρχικό σημείο από όπου όλα ακολουθούν, μιας και όλα υπάρχουν επειδή ο Θεός μάς δημιούργησε.

Με αδιάκοπη τακτικότητα, και χωρίς εξαιρέσεις, το Σάββατο έρχεται στη ζωή μας. Μας θυμίζει πως καθετί ανήκει στον Δημιουργό μας, σε Εκείνον που μας έφερε στη ζωή, σε Εκείνον που «εν αρχή» δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη, κάτι που αποτελεί το αναμφισβήτητο θεμέλιο της Χριστιανικής πίστης. Το Σάββατο είναι το αδιαμφισβήτητο, διακριτό και ακλόνητο σημείο.

Η εβδομάδα με μια ματιά

Ποια είναι η προέλευση του Σαββάτου; Τι ενδείξεις έχουμε για την ισχύ της εντολής του Σαββάτου πριν το Σινά; Γιατί το Σάββατο είναι το κατάλληλο σημείο για τη διαθήκη;

22/05/2021

Ττο Σσημειο Ττης Δδιαθηκης

23/05/2021

Ππροελευση

24/05/2021

Ττο Σσαββατο Ππριν Ττο Σσινα

25/05/2021

Ττο Σσημειο Ττης Δδιαθηκης

26/05/2021

Σσημειο Ααγιασμου

27/05/2021

Εενθυμουμενοι Ττο Σσαββατο

28/05/2021

Ππεραιτέρω Μμελέτη