Σσπερμα Ττου Ααβρααμ

Εδαφιο Μνημης

«Σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως.» Α’ Πέτρου 2:9.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε

Ιεζ. 16:8, Δευτ. 28:1,15, Ιερ. 11:8, Γέν. 6:5, Ιωάν. 10:27,28, Γαλ. 3:26,29, Ρωμ. 4:16,17.

«Σε μία μικρή πόλη, το ρολόι στη βιτρίνα του κοσμηματοπωλείου σταμάτησε στις εννέα παρά τέταρτο. Πολλοί βασίζονταν σ’ αυτό το ρολόι για να ξέρουν την ώρα. Εκείνο το συγκεκριμένο πρωινό, οι άνθρωποι που πήγαιναν στη δουλειά τους, είδαν ότι ήταν ακόμα εννέα παρά τέταρτο. Και τα παιδιά χαίρονταν που είχαν αρκετό χρόνο μέχρι να πάνε σχολείο. Εκείνη την ημέρα πολλοί άργησαν επειδή το ρολόι στη βιτρίνα του μαγαζιού είχε σταματήσει.» C. L. Paddock, God’s Minutes (Nashville, TN: Southern Publishing Association, 1965), σ. 244.

Πόσο ακριβής απεικόνιση της αποτυχίας του Ισραήλ! Ο Κύριος έθεσε το Ισραήλ «εν μέσω των εθνών» (Ιεζ. 5:5) σε μία στρατηγική θέση ανάμεσα στις τρεις ηπείρους (Αφρική, Ευρώπη και Ασία). Έπρεπε να είναι το πνευματικό «ρολόι» του κόσμου.

Ο λαός Ισραήλ, παρόλα αυτά, όπως το ρολόι στη βιτρίνα του κοσμηματοπωλείου, υπό μία έννοια, σταμάτησε. Ωστόσο, η αποτυχία δεν ήταν πλήρης. Όπως τότε, έτσι και τώρα, ο Θεός έχει το πιστό Του υπόλοιπο. Το μάθημα αυτής της εβδομάδας εστιάζει στην ταυτότητα και τον ρόλο του πραγματικού Ισραήλ σε κάθε εποχή, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας.

Η εβδομάδα με μια ματιά

Ποιες υποσχέσεις διαθήκης δόθηκαν από τον Κύριο στο Ισραήλ; Ποιοι ήταν οι όροι; Κατά πόσο το έθνος συμμορφώθηκε μ’ αυτές τις υποσχέσεις; Τι συνέβη όταν παράκουσαν;

01/05/2021

Σσπερμα Ττου Ααβρααμ

02/05/2021

«Ππαρα Ππαντας Ττους Λλαους…»

03/05/2021

Σσυμφωνια Γγια Γγη

04/05/2021

Οο Λλαος Ιισραηλ Κκαι Ηη Δδιαθηκη

05/05/2021

Ττο Υυπολοιπο

06/05/2021

Ππνευματικος Ιισραηλ

07/05/2021

Ππεραιτέρω Μμελέτη