Μμια Ααιωνια Δδιαθηκη

Εδαφιο Μνημης

«Και θέλω στήσει την διαθήκην μου αναμέσον εμού και σου, και του σπέρματός σου μετά σε εις τας γενεάς αυτών, εις διαθήκην αιώνιον, διά να ήμαι Θεός εις σε και εις το σπέρμα σου μετά σέ.» Γένεση 17:7.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε

Έξ. 3:14, Γέν. 17:1-6, 41:45, Δαν. 1:7, Γέν. 15:7-18, 17:1-14, Αποκ. 14:6,7.

Ποιος δεν θυμάται, ιδιαίτερα κατά την παιδική μας ηλικία, να έχουμε αρρωστήσει σοβαρά και η κατάσταση ολοένα να χειροτέρευε; Στην ατελείωτη νύχτα που ψηνόμασταν στον πυρετό, να βλέπουμε τον πατέρα ή την μητέρα μας να είναι στο πλάι μας; Έτσι ακριβώς, μεταφορικά μιλώντας, ο Θεός κάθισε δίπλα στον άρρωστο, από την αμαρτία, κόσμο μας καθώς το ηθικό σκοτάδι άρχισε να γίνεται πιο βαθύ στους αιώνες που ακολούθησαν μετά τον Κατακλυσμό. Γι’ αυτόν το λόγο, κάλεσε τον Αβραάμ και προσπάθησε να ξεκινήσει έναν λαό, όπου μέσα από τον πιστό Του δούλο θα τους αποκαλυπτόταν και θα τους έδινε τη σωτηρία.

Έτσι, ο Θεός σύναψε μια διαθήκη με τον Αβραάμ και τους απογόνους του όπου δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το Θεϊκό σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου από την αμαρτία. Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε ακόμη περισσότερες υποσχέσεις της διαθήκης.

Η εβδομάδα με μια ματιά

Ποιο είναι το όνομα του Θεού; Τι σημαίνει; Ποια ήταν η σημασία των ονομάτων που ο Θεός χρησιμοποίησε για να παρουσιαστεί στον Αβραάμ; Ποια ονόματα χρησιμοποίησε; Γιατί ο Θεός άλλαξε το όνομα του Άβραμ και το έκανε Αβραάμ; Γιατί τα ονόματα είναι σημαντικά; Ποιοι ήταν οι όροι και οι προϋποθέσεις της διαθήκης;

17/04/2021

Μμια Ααιωνια Δδιαθηκη

18/04/2021

Οο Ιιεχωβα Κκαι Ηη Δδιαθηκη Μμε Ττον Ααβραμ

19/04/2021

«Θθεος Ππαντοκρατωρ»

20/04/2021

Ααπο Ααβραμ Σσε Ααβρααμ

21/04/2021

Ττα Σσταδια Ττης Δδιαθηκης

22/04/2021

Οοι Οοροι Ττης Δδιαθηκης

23/04/2021

Ππεραιτέρω Μμελέτη