Κκανοντας Ττο Ααδιανοητο

Εδαφιο Μνημης

«Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών• η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν• και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν.» Ησαΐας 53:5.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε

Ησ. 50:4-10, 52:13- 53:12, 53:3-9, 10-12.

Ο Lough Fook, ένας Κινέζος Χριστιανός, πονούσε για τους συμπατριώτες του που δούλευαν ως σκλάβοι στα ορυχεία της Αφρικής. Ήθελε να τους μεταφέρει την ελπίδα του ευαγγελίου, αλλά πώς; Σκέφτηκε λοιπόν να πουληθεί ως σκλάβος και για πέντε χρόνια να εργαστεί στα ορυχεία. Μεταφέρθηκε στη Ντεμεράρα και από κει στα ορυχεία όπου μιλούσε στους συμπατριώτες του για τον Ιησού. Εντέλει ο Lough Fook πέθανε. Πρώτα όμως βοήθησε 200 ανθρώπους να ελευθερωθούν από την απελπισία και να δεχτούν τον Ιησού ως Σωτήρα τους.

Τι απίστευτη αυτοθυσία για το καλό των άλλων! Τι παράδειγμα! Κάνοντας το αδιανόητο, λαμβάνοντας με ταπεινοφροσύνη «δούλου μορφήν» (Φιλιπ. 2:7), ο Ιησούς πλησίασε εκείνους που ήταν μακριά, εσένα και εμένα και όλον τον κόσμο που είναι χαμένος στην άβυσσο της αμαρτίας.

Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός το οποίο προφητεύθηκε εκατοντάδες χρόνια πριν συμβεί.

27/02/2021

Κκανοντας Ττο Ααδιανοητο

28/02/2021

Ηη Δδοκιμαστικη Ααληθεια Ττου Ηησαϊα

01/03/2021

Ττο Πποιημα Γγια Ττον Δδουλο Ππου Υυποφερει

02/03/2021

Πποιος Εεχει Ππιστεψει;

03/03/2021

Ττο Ααπροσιτο Εειμαστε Εεμεις!

04/03/2021

Μμια Μμεταμορφωτικη Ππροσφορα Εεπανορθωσης

05/03/2021

Ππεραιτερω Μμελετη