«Ππαρηγορειτε Ττον Λλαον Μμου»

Εδαφιο Μνημης

«Συ, ο φέρων εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν• συ, ο φέρων αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρώς την φωνήν σου• ύψωσον• μη φοβού• ειπέ προς τας πόλεις του Ιούδα, Ιδού, ο Θεός υμών!» Ησαΐας 40:9.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε

Ησ. 40:1,2, 3-8, 9-11, 12-31.

ΤΕΛΟΣ! Ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος έληξε το 1945. Eνώ ένας Ιάπωνας στρατιώτης, ο Σοϊτσι Γιοκόι, κρύβονταν στη ζούγκλα, στη νήσο Γκουάμ, Αμερικάνικα αεροπλάνα πέταξαν φυλλάδια που ανακοίνωναν την ειρήνη, αλλά ο Γιοκόι νόμισε ότι ήταν κόλπο. Ήταν πατριώτης, ένας πιστός στον αυτοκράτορα στρατιώτης που είχε ορκιστεί να μη παραδοθεί ποτέ. Επειδή, λοιπόν, δεν είχε καμία επαφή με τον πολιτισμό, ζούσε με ότι μπορούσε να βρει στη ζούγκλα, κάνοντας πραγματικά, μία ασκητική, δύσκολη ζωή.

«Το 1972, 27 χρόνια μετά τη λήξη του Β’ Παγκόσμιου πολέμου, κάποιοι κυνηγοί συνάντησαν τον Γιοκόι ενώ αυτός ψάρευε και μόνο τότε έμαθε ότι το μήνυμα ειρήνης ήταν αληθινό. Ενώ οι υπόλοιποι συμπατριώτες του απολάμβαναν την ειρήνη για δεκαετίες, ο Γιοκόι υπέμενε τις στερήσεις και τις δυσκολίες.» Roy Gane, Altar Call, σ. 304.

Πολλούς αιώνες νωρίτερα, μέσω του προφήτη Ησαΐα, ο Θεός ανακοίνωσε ότι η περίοδος των δυσκολιών του λαού Του είχε πραγματικά τελειώσει: «Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, και φωνήσατε προς αυτήν, ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον διά πάσας τας αμαρτίας αυτής.» Ησ. 40:1,2.

Ας δούμε τι σημαίνει.

13/02/2021

«Ππαρηγορειτε Ττον Λλαον Μμου»

14/02/2021

Ππαρηγορια Γγια Ττο Μμελλον

15/02/2021

Ππαρουσια, Λλογος Κκαι Ππροετοιμασια

16/02/2021

Ηη Γγεννηση Ττου Εευαγγελισμου

17/02/2021

Εελεημων Δδημιουργος

18/02/2021

Ττο Ππροβλημα Μμε Ττην Εειδωλολατρια

19/02/2021

Ππεραιτερω Μμελετη