Οκτώβριος · Νοέμβριος · Δεκέμβριος 2020

Εκπαίδευση

«Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου▪ και επίγνωσις αγίων, φρόνησις» (Παρ. 9/θ’10). Σκεφτείτε το παραπάνω εδάφιο. Στην πραγματικότητα περιέχει δύο στενά συσχετισμένες έννοιες: «φόβος», όπως δέος και θαυμασμό για τη δόξα και τη δύναμη του Θεού, και «γνώση» όπως είναι η μάθηση της αλήθειας για τον χαρακτήρα του Θεού. Για αυτό, η σοφία, η γνώση, και η κατανόηση έχουν τις ρίζες τους στον ίδιο τον Θεό.

1
2
Η Οικογενεια
2020-10-03 - 2020-10-09
3
Ο Νομος Ως Διδασκαλος
2020-10-10 - 2020-10-16
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13