Ιούλιος · Αύγουστος · Σεπτέμβριος 2020

Κάνοντας Φίλους για τον Θεό: Η Χαρά της Μαρτυρίας στην Αποστολή του Θεού

Υπάρχουν φορές όπου και μία απλή σκέψη μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στη ζωή μας. Πριν από χρόνια ήμουν σε μία συνάντηση με κάποιους συναδέλφους. Η συζήτηση στράφηκε στη μαρτυρία της πίστης και στον ευαγγελισμό. Ένας από τους φίλους μου εξέφρασε την εξής σκέψη: «Η αποστολή είναι αρχικά, έργο του Θεού. Επιστρατεύει όλες τις πηγές του ουρανού για να σώσει τον πλανήτη μας. Εμείς καλούμαστε απλώς να συνεργαστούμε με χαρά μαζί Του στο έργο της σωτηρίας των πλανημένων ανθρώπων.» Ξαφνικά ένιωσα ένα μεγάλο βάρος να φεύγει από τους ώμους μου. Η σωτηρία του έκπτωτου κόσμου, δεν ήταν δικό μου έργο, αλλά του Θεού. Εγώ από μέρος μου έκανα εκείνο το οποίο έπρεπε, να συνεργαστώ μαζί Του.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ενα Βημα Στην Πιστη
2020-09-19 - 2020-09-25