Η Προελευση Και Η Φυση Της Αγιας Γραφης

Εδαφιο Μνημης

«Διά τούτο και ημείς ευχαριστούμεν τον Θεόν αδιαλείπτως, ότι παραλαβόντες τον λόγον του Θεού τον οποίον ηκούσατε παρ’ ημών, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγον ανθρώπων, αλλά, (καθώς είναι αληθώς), λόγον Θεού, όστις και ενεργείται μεταξύ υμών των πιστευόντων.» Α’ Θεσσαλονικείς 2:13.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε

Β’ Πέτρ. 1:19-21, Β’ Τιμ. 3:16,17, Δευτ. 18:18, Έξ. 17:14, Ιωάν. 1:14, Εβρ. 11:3,6.

Ο τρόπος που βλέπουμε και κατανοούμε την προέλευση και τη φύση των Γραπτών επηρεάζει κατά μεγάλο μέρος τον ρόλο που η Αγία Γραφή διαδραματίζει στη ζωή μας και στην εκκλησία γενικότερα. Το πώς ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή μορφώνεται και επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο που κατανοούμε την αποκάλυψη και την έμπνευση. Εάν θέλουμε να κατανοήσουμε την Αγία Γραφή σωστά, πρέπει να αφήσουμε την ίδια να θέσει τις βασικές παραμέτρους για τον χειρισμό της. Δεν μπορούμε να μελετήσουμε μαθηματικά με τις εμπειρικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη βιολογία ή στην κοινωνιολογία. Δεν μπορούμε να μελετήσουμε φυσική με τα ίδια μέσα που μελετούμε ιστορία. Παρομοίως, οι πνευματικές αλήθειες της Αγίας Γραφής δεν μπορούν να γίνουν σωστά κατανοητές με αθεϊστικές μεθόδους όπου η Αγία Γραφή ερμηνεύεται σαν να μην υπάρχει Θεός. Απεναντίας, καθώς ερμηνεύουμε τα Γραπτά πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά υπόψη την Θεϊκή–ανθρώπινη διάσταση του Λόγου του Θεού. Επομένως, για την σωστή ερμηνεία των Γραπτών πρέπει να προσεγγίσουμε την Αγία Γραφή με πίστη και όχι με μεθολογικό σκεπτικισμό ή αμφιβολία.

Αυτή την εβδομάδα θα δούμε κάποιες θεμελιώδεις αρχές της προέλευσης και της φύσης της Αγίας Γραφής που θα πρέπει να μας επηρεάσουν στην ερμηνεία και την κατανόησή της.

Content © 2020 General Conference of Seventh-day Adventists®. All rights reserved. No part of the Adult Sabbath School Bible Study Guide may be edited, altered, modified, adapted, translated, re-produced, or published by any person or entity without prior written authorization from the General Conference of Seventh-day Adventists®. The division offices of the General Conference of Seventh-day Adventists® are authorized to arrange for translation of the Adult Sabbath School Bible Study Guide, under specific guidelines. Copyright of such translations and their publication shall remain with the General Conference.

04/04/2020

Η Προελευση Και Η Φυση Της Αγιας Γραφης

05/04/2020

Η Θεϊκη Αποκαλυψη Της Αγιας Γραφης

06/04/2020

Η Διαδικασια Της Εμπνευσης

07/04/2020

Ο Γραπτος Λογος Του Θεου

08/04/2020

Οι Παραλληλισμοι Μεταξυ Του Χριστου Και Της Γραφης

09/04/2020

Κατανοωντας Την Αγια Γραφη Με Πιστη

10/04/2020

Περαιτέρω Μελέτη