Απρίλιος · Μάιος · Ιούνιος 2020

Πώς να ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, είμαστε Διαμαρτυρόμενοι που σημαίνει ότι την πίστη και τα δόγματά μας τα στηρίζουμε εξολοκλήρου στην Αγία Γραφή. Αυτό φαίνεται να ισχύει ιδιαίτερα στις έσχατες ημέρες όπου σύμφωνα με την Ε. Χουάιτ, «ο Θεός θα έχει ένα λαό στη γη ο οποίος θα υπερασπίζεται τη Γραφή και μόνο τη Γραφή σαν γνώμονα κάθε διδασκαλίας και βάση κάθε μεταρρύθμισης.» Τ.Π.Σ. σ. 710.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13