Απο Χωμα Σε Αστερια

Εδαφιο Μνημης

«Και οι συνετοί θέλουσιν εκλάμψει ως η λαμπρότης του στερεώματος∙ και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην, ως οι αστέρες, εις τους αιώνας των αιώνων.» Δανιήλ 12:3.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε

Δαν. 12, Ρωμ. 8:34, Λουκ. 10:20, Ρωμ. 8:18, Εβρ. 2:14,15, Ιωάν. 14:29, Αποκ. 11:3

Το βιβλίο του Δανιήλ ξεκινά με την εισβολή του Ναβουχοδονόσορ στη γη του Ιούδα και τη μεταφορά αιχμαλώτων στη Βαβυλώνα, και, τελειώνει με τον Μιχαήλ που εγείρεται για να ελευθερώσει τον λαό του Θεού από τη Βαβυλώνα των εσχάτων ημερών. Δηλαδή, όπως φανερώνεται σε όλο το βιβλίο του Δανιήλ, εν τέλει ο Θεός ενεργεί πάντα προς όφελος του λαού Του.

Όπως είδαμε, ο Δανιήλ και οι σύντροφοί του παραμένουν πιστοί στον Θεό και εμφανίζουν ασυναγώνιστη σοφία ανάμεσα στις δοκιμασίες και τις προκλήσεις της εξορίας. Ομοίως, οι άνθρωποι του Θεού στο τέλος του κόσμου, όταν θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, θα παραμείνουν πιστοί, ειδικά όταν θα έρθει θλίψη «οποία ποτέ δεν έγεινεν αφού υπήρξεν έθνος» (Δαν. 12:1). Όπως ο Δανιήλ και οι φίλοι του στη Βαβυλώνα, θα επιδείξουν σοφία και νόηση. Δεν θα βιώσουν μόνο τη σοφία ως προσωπική αρετή, αλλά ως συνέπεια αυτής της σοφίας θα αφοσιωθούν στο να οδηγήσουν και άλλους στη δικαιοσύνη. Κάποιοι θα πεθάνουν ή θα θανατωθούν και, ως εκ τούτου, θα επιστρέψουν στο χώμα, αλλά θα αναστηθούν για την αιωνιότητα. Όπως λέει το Βιβλικό κείμενο: «Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν τω χώματι της γης θέλουσιν εξεγερθή, οι μεν εις αιώνιον ζωήν» (Δαν. 12:2).

Content © 2020 General Conference of Seventh-day Adventists®. All rights reserved. No part of the Adult Sabbath School Bible Study Guide may be edited, altered, modified, adapted, translated, re-produced, or published by any person or entity without prior written authorization from the General Conference of Seventh-day Adventists®. The division offices of the General Conference of Seventh-day Adventists® are authorized to arrange for translation of the Adult Sabbath School Bible Study Guide, under specific guidelines. Copyright of such translations and their publication shall remain with the General Conference.

21/03/2020

Απο Χωμα Σε Αστερια

22/03/2020

Μιχαηλ Ο Αρχων

23/03/2020

Καταγεγραμμενοι Στο Βιβλιο

24/03/2020

Η Ανασταση

25/03/2020

Το Σφραγισμενο Βιβλιο

26/03/2020

Ο Χρονος Αναμονης

27/03/2020

Περαιτερω Σκεψη