Απο Το Βορρα Και Το Νοτο Μεχρι Την Ομορφη Γη

Εδαφιο Μνημης

«Και εκ των συνετών θέλουσι πέσει, διά να δοκιμασθώσι, και να καθαρισθώσι, και να λευκανθώσιν, έως του εσχάτου καιρού∙ διότι και τούτο θέλει γείνει εν τω ωρισμένω καιρώ.» Δανιήλ 11:35.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε

Δαν. 11, Δαν. 8:3-8,20-22, Ησ. 46:9,10, Δαν. 8:9,23, Ματθ. 27:33-50.

Καθώς ξεκινάμε αυτό το δύσκολο κεφάλαιο, θα πρέπει να αναφέρουμε κάποια σημεία από την αρχή. Πρώτον, το κεφάλαιο του Δανιήλ 11:συμβαδίζει με όλες τις προηγούμενες προφητικές περιγραφές του βιβλίου. Όπως στα κεφάλαια 2, 7, 8:και 9, έτσι και αυτό το προφητικό μήνυμα εκτείνεται από τις ημέρες του προφήτη μέχρι το τέλος του κόσμου. Δεύτερον, εμφανίζεται μια διαδοχή των παγκόσμιων δυνάμεων που καταπιέζουν τον λαό του Θεού. Τρίτον, κάθε προφητική περιγραφή έχει ευτυχή κατάληξη. Στο Δαν. 2, ο λίθος συντρίβει το άγαλμα, στο Δανιήλ 7, ο Υιός του ανθρώπου λαμβάνει τη βασιλεία, και στο Δανιήλ 8:και 9, το ουράνιο Αγιαστήριο καθαρίζεται μέσω του έργου του Μεσσία.

Το κεφάλαιο 11:ακολουθεί τρία βασικά σημεία. Πρώτον, ξεκινά με τους Πέρσες βασιλείς, αναφέρει την κατάληξή τους, και συνεχίζει με τον έσχατο καιρό όταν ο βασιλιάς του βορρά επιτίθεται στο άγιο όρος του Θεού. Δεύτερον, περιγράφεται μια σειρά από μάχες μεταξύ των βασιλέων του βορρά και του νότου και την επίδραση που αυτές ασκούν στο λαό του Θεού. Τρίτον, καταλήγει σε ένα ευχάριστο τέλος, αφού από το «ένδοξο όρος της αγιότητας» έρχεται το τέλος του βασιλιά του βορρά (Δαν. 11:45). Μια τέτοια θετική κατάληξη σηματοδοτεί την καταστροφή του κακού και την εγκαθίδρυση της Αιώνιας Βασιλείας του Θεού.

Content © 2020 General Conference of Seventh-day Adventists®. All rights reserved. No part of the Adult Sabbath School Bible Study Guide may be edited, altered, modified, adapted, translated, re-produced, or published by any person or entity without prior written authorization from the General Conference of Seventh-day Adventists®. The division offices of the General Conference of Seventh-day Adventists® are authorized to arrange for translation of the Adult Sabbath School Bible Study Guide, under specific guidelines. Copyright of such translations and their publication shall remain with the General Conference.

14/03/2020

Απο Το Βορρα Και Το Νοτο Μεχρι Την Ομορφη Γη

15/03/2020

Προφητειες Για Την Περσια Και Την Ελλαδα

16/03/2020

Οι Προφητειες Της Συριας Και Της Αιγυπτου

17/03/2020

Η Ρωμη Και Ο Αρχων Της Διαθηκης

18/03/2020

Η Επομενη Δυναμη

19/03/2020

Τελευταια Γεγονοτα

20/03/2020

Περαιτερω Σκεψη