Απο Τη Μαχη Στη Νικη

Εδαφιο Μνημης

«Μη φοβού, ανήρ σφόδρα αγαπητέ∙ ειρήνη εις σε∙ ανδρίζου, και ίσχυε.» Δανιήλ 10:19.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε

Εφεσ. 6:12, Δαν. 10, Εσδρ. 4:1-5, Ναυή 5:13-15, Αποκ. 1:12-18, Κολ. 2:15, Ρωμ. 8:37-39.

Στο Δανιήλ 10:παρουσιάζεται το τελευταίο όραμα του Δανιήλ, το οποίο συνεχίζεται στα κεφάλαια 11:και 12. Μας αποκαλύπτεται από την αρχή ότι το όραμα αυτό αφορά μια Μεγάλη Διαμάχη (Δαν. 10:1). Ενώ στο Δαν. 11:γίνεται η περιγραφή κάποιων λεπτομερειών αυτής της διαμάχης, στο Δαν. 10:δείχνονται οι πνευματικές της διαστάσεις και αποκαλύπτεται ότι πίσω από τις σκηνές των επίγειων μαχών εξαπλώνεται μια πνευματική σύγκρουση υπερκόσμιων διαστάσεων. Καθώς μελετάμε αυτό το κεφάλαιο, θα δούμε ότι όταν προσευχόμαστε εμπλεκόμαστε σε αυτήν την υπερκόσμια διαμάχη με τρόπο που έχει μεγάλο αντίκτυπο. Δεν είμαστε όμως μόνοι στους αγώνες μας. Ο Ιησούς αναλαμβάνει να πολεμήσει τον Σατανά για λογαριασμό μας. Θα δούμε ότι η τελική μάχη στην οποία εμπλεκόμαστε δεν είναι ενάντια στις επίγειες ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά στις δυνάμεις του σκότους.

Αιώνες μετά τον Δανιήλ, ο απ. Παύλος έγραψε: «Διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ’ εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις» Εφεσ. 6:12. Τελικά, η επιτυχία μας στη Μεγάλη Διαμάχη βασίζεται στον Ιησού Χριστό, ο Οποίος νίκησε μόνος τον Σατανά στο σταυρό.

Content © 2020 General Conference of Seventh-day Adventists®. All rights reserved. No part of the Adult Sabbath School Bible Study Guide may be edited, altered, modified, adapted, translated, re-produced, or published by any person or entity without prior written authorization from the General Conference of Seventh-day Adventists®. The division offices of the General Conference of Seventh-day Adventists® are authorized to arrange for translation of the Adult Sabbath School Bible Study Guide, under specific guidelines. Copyright of such translations and their publication shall remain with the General Conference.

07/03/2020

Απο Τη Μαχη Στη Νικη

08/03/2020

Νηστεια Και Προσευχη Για Αλλη Μια Φορα

09/03/2020

Ενα Οραμα Για Τον Αρχοντα

10/03/2020

Αγγιγμενος Απο Εναν Αγγελο

11/03/2020

Μια Μεγαλη Διαμαχη

12/03/2020

Ενας Νικηφορος Αρχοντας

13/03/2020

Περαιτερω Σκεψη