Απο Τη Μολυνση Στον Καθαρισμο

Εδαφιο Μνημης

«Και είπε προς εμέ, Έως δύο χιλιάδων και τριακοσίων ημερονυκτίων∙ τότε το αγιαστήριον θέλει καθαρισθή.» Δανιήλ 8:14.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε

Δαν. 8, Δαν. 2:38, Γέν. 11:4, Λευιτ. 16, Εβρ. 9:23–28.

Το όραμα που αναφέρεται στο Δανιήλ 8:φανερώθηκε στον προφήτη το 548547 π.Χ., και δίνει ορισμένες σημαντικές διευκρινίσεις για την κρίση που καταγράφεται στο Δανιήλ 7. Σε αντίθεση με τα οράματα στο Δανιήλ 2:και 7, το όραμα του κεφαλαίου 8:παραλείπει τη Βαβυλώνα και ξεκινά με τη Μηδοπερσία, επειδή η Βαβυλώνα εκείνη την εποχή ήταν σε παρακμή και σύντομα οι Πέρσες επρόκειτο να την αντικαταστήσουν γενόμενοι εκείνοι η επόμενη παγκόσμια δύναμη. Το όραμα του Δανιήλ 8:παραλληλίζεται με του Δανιήλ 7. Η γλώσσα και τα σύμβολα αλλάζουν στο κεφ. 8, επειδή εστιάζει έντονα στον καθαρισμό του ουράνιου Αγιαστηρίου σε συνδυασμό με την ουράνια Ημέρα του Εξιλασμού. Έτσι, η ξεχωριστή συμβολή του Δανιήλ 8:βρίσκεται στο γεγονός ότι επικεντρώνεται σε ορισμένες πτυχές του ουράνιου Αγιαστηρίου. Ενώ στο Δανιήλ 7:απεικονίζεται το ουράνιο δικαστήριο και ο Υιός του ανθρώπου που λαμβάνει τη βασιλεία, στο κεφ. 8:αναφέρεται ο καθαρισμός του ουράνιου Αγιαστηρίου. Όπως δείχνουν οι παραλληλισμοί μεταξύ αυτών των δύο κεφαλαίων, ο καθαρισμός του ουράνιου Αγιαστηρίου στο Δανιήλ 8:αντιστοιχεί στη σκηνή εκδίκασης του Δανιήλ 7.

Content © 2020 General Conference of Seventh-day Adventists®. All rights reserved. No part of the Adult Sabbath School Bible Study Guide may be edited, altered, modified, adapted, translated, re-produced, or published by any person or entity without prior written authorization from the General Conference of Seventh-day Adventists®. The division offices of the General Conference of Seventh-day Adventists® are authorized to arrange for translation of the Adult Sabbath School Bible Study Guide, under specific guidelines. Copyright of such translations and their publication shall remain with the General Conference.

22/02/2020

Απο Τη Μολυνση Στον Καθαρισμο

23/02/2020

Ο Κριος Και Ο Τραγος

24/02/2020

Η Ανοδος Του Μικρου Κερατος

25/02/2020

Η Επιθεση Στο Αγιαστηριο

26/02/2020

Ο Καθαρισμος Του Αγιαστηριου

27/02/2020

Το Προφητικο Χρονοδιαγραμμα

28/02/2020

Περαιτερω Σκεψη