Ηγετες Στο Ισραηλ

Εδαφιο Μνημης

«Και απήλθε πας ο λαός, διά να φάγωσι και να πίωσι, και να αποστείλωσι μερίδας, και να κάμωσιν ευφροσύνην μεγάλην, διότι ενόησαν τους λόγους τους οποίους εφανέρωσαν εις αυτούς.» Νεεμίας 8:12

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε Α’ Βασ. 12:1-16, Πράξ. 15:7-11, Ιωάν. 11:46-53, Νεεμ. 4:7-23, Έσδ. 8:21-23, 31, 32.

Και ο Έσδρας και ο Νεεμίας ήταν παραδείγματα εξαίρετων καθοδηγητών που ήταν αφοσιωμένοι στον Θεό και στην εκπλήρωση των καθηκόντων που ο Κύριος τούς είχε καλέσει να κάνουν. Η αγάπη τους για τον Θεό τούς ενέπνευσε την επιθυμία να είναι πιστοί υπηρέτες. Και η πίστη τους αποτελεί τον επίκεντρο της μελέτης μας.

Την εβδομάδα αυτή θα μελετήσουμε παραδείγματα ηγεσίας στην Αγία Γραφή, συμπεριλαμβανομένου και του Έσδρα και του Νεεμία. Τα μαθήματα αυτά δεν εξαντλούνται γιατί πάντα θα μπορούμε να συζητούμε πολλά επί του θέματος. Ωστόσο, τα μαθήματα που επιλέχθηκαν είναι ζωτικής σημασίας για κάθε καθοδηγητή. Ίσως να μη θεωρείτε αυτή τη στιγμή τον εαυτό σας καθοδηγητή, αλλά σίγουρα όλοι έχουμε κάποια επιρροή στους ανθρώπους γύρω μας. Γι’ αυτό και τα μαθήματα αυτά απευθύνονται σε όλους.

Βασικό σημείο στην ιστορία των ηγετών αυτών είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος μεταμόρφωσε τη σκέψη και τη ζωή τους και συντέλεσε στην ανάπτυξη ενός προγράμματος αναζωπύρωσης και μεταρρύθμισης. Ήταν πλήρως αφοσιωμένοι στον Λόγο του Θεού και στις οδηγίες που έβρισκαν μέσα σ’ αυτόν. Κατά τον ίδιο τρόπο, όπου κι αν είμαστε εμείς σήμερα και όποιος κι αν είναι ο ρόλος μας, πρέπει να έχουμε τον Λόγο του Θεού πυξίδα μας στον τρόπο που ζούμε ως Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας.

21/12/2019

Ηγετες Στο Ισραηλ

22/12/2019

Η Επιρροη Των Ηγετων

23/12/2019

Κακο Στα Ματια Του Κυριου

24/12/2019

Θαρρος Και Ενδυναμωση

25/12/2019

Σκοπος Και Ζηλος

26/12/2019

Ταπεινοφροσυνη Και Επιμονη

27/12/2019

Περαιτέρω Μελέτη