Ο Λαος Ξανακυλα

Εδαφιο Μνημης

«Και είπα προς τους Λευΐτας να καθαρίζωνται, και να έρχωνται να φυλάττωσι τας πύλας, διά να αγιάζωσι την ημέραν του σαββάτου. Μνήσθητί μου, Θεέ μου, και περί τούτου, και ελέησόν με κατά το πλήθος του ελέους σου.» Νεεμίας 13:22

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε Νεεμ. 13:1-9, Δευτ. 23:3-6, Νεεμ. 13:10-14, Αρ. 18:21-24, Νεεμ. 13:15-22, Ιωάν. 5:5-16.

Μεταξύ των κεφαλαίων 12:και 13:ο Νεεμίας επιστρέφει στη Βαβυλώνα. Δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό έλειπε, αλλά όταν επέστρεψε (πιθανόν το 430-425π.Χ.) ο λαός είχε ξανακυλήσει. Παρότι είχαν συνάψει διαθήκη με τον Θεό στο να μη κάνουν μεικτούς γάμους με ειδωλολάτρες, να τηρούν με ευλάβεια το Σάββατο, και να φροντίζουν τον ναό και το προσωπικό του με τα δέκατα και τις προσφορές (Νεεμ. 10), παρέβηκαν και τις τρεις υποσχέσεις.

Όταν ο Νεεμίας επέστρεψε βρήκε τον λαό νωθρό στην αφοσίωσή του στον Θεό. Είχαν σταματήσει να δίνουν τα δέκατα και τις προσφορές τους στον Θεό, χρησιμοποιούσαν τους χώρους του ναού για άλλους σκοπούς, δεν τηρούσαν πλέον το Σάββατο όπως θα έπρεπε, και μάλιστα σύναψαν μεικτούς γάμους με τα γειτονικά έθνη. Το χειρότερο απ’ όλα, ήταν η ηγεσία που άφησε πίσω η οποία συντέλεσε στην παρακμή της σχέσης των Ισραηλιτών με τον Θεό. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Νεεμίας στενοχωρήθηκε βαθύτατα όταν ανακάλυψε πόσο άλλαξαν. Ωστόσο, χωρίς να τα αποδεχτεί, για ακόμη μία φορά - όπως επίτασσε ο χαρακτήρας του - ενήργησε προς δόξα Θεού.

07/12/2019

Ο Λαος Ξανακυλα

08/12/2019

Διεφθαρμενη Ηγεσια Στο Ναο

09/12/2019

Οι Λευιτες Στα Χωραφια

10/12/2019

Δεκατα Και Προσφορες

11/12/2019

Πατωντας Τα Σταφυλια Το Σαββατο

12/12/2019

Δεν Εκαμνον Ουτως Οι Πατερες Σας

13/12/2019

Περαιτέρω Μελέτη