Δοκιμασιες Θλιψεις Και Καταγραφες

Εδαφιο Μνημης

«Ηνώθησαν μετά των αδελφών αυτών, των προκρίτων αυτών, και εισήλθον εις κατάραν και εις όρκον, να περιπατώσιν εις τον νόμον του Θεού, τον δοθέντα διά χειρός Μωϋσέως του δούλου του Θεού, και να φυλάττωσι και να εκτελώσι πάσας τας εντολάς του Κυρίου, του Κυρίου ημών, και τας κρίσεις αυτού και τα διατάγματα αυτού.» Νεεμίας 10:29

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε Έσδ. 1:9-11, Δαν. 1:1, 2, Δαν. 5, Δευτ. 30:1-6, Έσδ. 8:1-23, Νεεμ. 11:1, 2, 12:1-26.

Συνήθως δεν αφιερώνουμε χρόνο για να διαβάσουμε γενεαλογίες και μακροσκελείς καταγραφές από ονόματα στην Αγία Γραφή, ωστόσο, ο Κύριος τις συμπεριέλαβε για κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Ο Κύριος της Αγίας Γραφής είναι Θεός της λεπτομέρειας. Παρατηρεί τα μικροπράγματα, και αυτό μας διασφαλίζει ότι ποτέ δεν μας ξεχνά.

Τα παραδείγματα αυτά της γενεαλογίας και οι καταγραφές δείχνουν ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα για την οικογένειά μας και ότι ενδιαφέρεται ακόμη και για όσα κάποιοι ίσως θεωρούν ασήμαντα. Ο Ιησούς είπε: «Δεν πωλούνται πέντε στρουθία διά δύο ασσάρια; και έν εξ αυτών δεν είναι λελησμονημένον ενώπιον του Θεού• αλλά και αι τρίχες της κεφαλής υμών είναι πάσαι ηριθμημέναι. Μη φοβείσθε λοιπόν• από πολλών στρουθίων διαφέρετε.» (Λουκ. 12:6,7). Ο Θεός που ενδιαφέρεται για αυτά τα μικρά πράγματα, ενδιαφέρεται και για εμάς και γνωρίζει επίσης όλες τις λεπτομέρειες για τα πράγματα που μας βασανίζουν.

Επομένως μπορούμε να έχουμε απόλυτη σιγουριά και εμπιστοσύνη στη διαβεβαίωση ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για κάθε τομέα της ζωής μας. Παράλληλα με αυτήν την ενθαρρυντική διαβεβαίωση, θα πρέπει κι εμείς να φροντίζουμε τον κάθε τομέα της ζωής μας.

23/11/2019

Δοκιμασιες Θλιψεις Και Καταγραφες

24/11/2019

Ο Θεος Της Ιστοριας

25/11/2019

Στις Πολεις Τους

26/11/2019

Που Ειναι Οι Ιερεις

27/11/2019

Ταπεινωση Ενωπιον Του Θεου

28/11/2019

Στην Αγια Πολη

29/11/2019

Περαιτέρω Μελέτη