Η Αναγνωση Του Λογου

Εδαφιο Μνημης

«Και ανέγνωσαν εν τω βιβλίω του νόμου του Θεού ευκρινώς, και έδωκαν την έννοιαν, και εξήγησαν τα αναγινωσκόμενα.» Νεεμίας 8:8

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε Νεεμ. 8:1-8, Δευτ. 31:9-13, Ματθ. 17:5, Πράξ. 8:26-38, Νεεμ. 8:9-12, Λευιτ. 23:39-43.

Το τείχος στην Ιερουσαλήμ ολοκληρώθηκε. Υπό την ηγεσία του Νεεμία, με την τοποθέτηση των πυλών, οι Ισραηλίτες είχαν τελειώσει το κύριο έργο. Όταν το τείχος τελείωσε, τα γειτονικά έθνη έμειναν έκθαμβα «διότι εγνώρισαν ότι παρά του Θεού ημών έγεινε το έργον τούτο» (Νεεμ. 6:16). Οι εχθροί συνειδητοποίησαν ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι αληθινός διότι, παρά την απερίγραπτη αντίδραση και το μίσος που βίωσαν οι Ισραηλίτες, έφεραν εις πέρας το έργο που ξεκίνησαν.

Μετά την ολοκλήρωση του τείχους, ο Νεεμίας διόρισε έναν κυβερνήτη για την Ιερουσαλήμ (τον αδελφό του, Ανανί) και έναν αρχηγό για το φρούριο (τον Ανανία). Και οι δύο άντρες επιλέχθηκαν με βάση την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και τον σεβασμό τους προς τον Θεό (Νεεμ. 7:2) και όχι με βάση τη γενεαλογία. Το τείχος ολοκληρώθηκε κατά τον μήνα Ελούλ (6ος μήνας, Νεεμ. 6:15).

Ποια θα ήταν η επόμενη εντολή για το έργο αυτό; Τα επόμενα κεφάλαια στο βιβλίο του Νεεμία (8:– 10) περιγράφουν μία σειρά σημαντικών γεγονότων κατά τον έβδομο μήνα, τον μήνα Τισρί (εδ. 8:2). Στα κείμενα μπορούμε να δούμε παραδείγματα του πώς τα τέκνα του Ισραήλ αποφάσισαν να υπακούσουν στον Λόγο του Θεού και πόσο χαίρονταν με αυτό.

02/11/2019

Η Αναγνωση Του Λογου

03/11/2019

Η Συγκεντρωση Του Λαου

04/11/2019

Αναγνωση Και Ακροαση Του Λογου

05/11/2019

Αναγνωση Και Ερμηνεια Του Λογου

06/11/2019

Η Ανταποκριση Του Λαου

07/11/2019

Η Χαρα Του Κυριου

08/11/2019

Περαιτερω Μελετη