Ιούλιος · Αύγουστος · Σεπτέμβριος 2019

«Εις ένα τούτων… των ελαχίστων»

Οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας καλούμαστε να διακηρύξουμε σε όλον τον κόσμο το «αιώνιο ευαγγέλιο» (Αποκ. 14/ιδ’ 6). Έτσι, υπακούμε στην εντολή του Ιησού, «πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς… διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς» (Ματθ. 28/κη’ 20). Και μεταξύ αυτών που μας πρόσταξε είναι και η διακονία εκείνων που υποφέρουν, των φτωχών, των πεινασμένων, των φυλακισμένων.

1
Ο Θεός δημιούργησε…
2019-06-29 - 2019-07-05
2
3
4
5
Η κραυγή των προφητών
2019-07-27 - 2019-08-02
6
7
8
9
10
Ζώντας το Ευαγγέλιο
2019-08-31 - 2019-09-06
11
12
«Να αγαπάς έλεος»
2019-09-14 - 2019-09-20
13