Απρίλιος · Ενδέχεται · Ιούνιος 2019

Στάδια Ζωής

Η έκτη ημέρα της δημιουργίας έφτανε στο τέλος της. Μέσα σε πέντε μέρες, από την χαοτική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, ο κόσμος μετατράπηκε σε ένα μέρος απόλυτης ομορφιάς. Το σκοτάδι αντικαταστάθηκε από το φως. Τα νερά τραβήχτηκαν όπως ο Θεός πρόσταξε. «Έως αυτού θέλεις έρχεσθαι και δεν θέλεις υπερβή• και εδώ θέλει συντρίβεσθαι η υπερηφανία των κυμάτων σου»

1
Οι ρυθμοί της ζωής
2019-03-30 - 2019-04-05
2
3
4
Όταν είσαι μόνος
2019-04-20 - 2019-04-26
5
6
7
8
Γονείς
2019-05-18 - 2019-05-24
9
Απώλειες
2019-05-25 - 2019-05-31
10
11
Οικογένειες πίστης
2019-06-08 - 2019-06-14
12
13