Ιανουάριος · Φεβρουάριος · Μάρτιος 2019

Το Βιβλίο της Αποκάλυψης

Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια περίπου, ο απόστολος Ιωάννης εξορίστηκε στο μικρό νησί της Πάτμου λόγω της πίστης του. Ο ηλικιωμένος απόστολος υπέμεινε όλες τις κακουχίες της Ρωμαϊκής φυλάκισης. Ένα Σάββατο, είχε μία ιδιαίτερη επίσκεψη από τον Ιησού Χριστό που ήρθε να ενθαρρύνει το δούλο Του στη θλίψη του. Μέσα από μία σειρά οραμάτων, ο Ιησούς του έδειξε πανοραμικά την ιστορία της εκκλησίας και το τι θα συνέβαινε στο λαό του Θεού όσο θα περίμεναν την επιστροφή του Κυρίου τους.

1
2
3
4
5
Οι επτά σφραγίδες
2019-01-26 - 2019-02-01
6
7
Οι επτά σάλπιγγες
2019-02-09 - 2019-02-15
8
9
10
11
12
Κρίση στη Βαβυλώνα
2019-03-16 - 2019-03-22
13
«Κάμνω νέα τα πάντα»
2019-03-23 - 2019-03-29