Οκτώβριος · Νοέμβριος · Δεκέμβριος 2018

Η ενότητά μας στον Χριστό

Η εκκλησία είναι η επίγεια οικογένεια του Θεού. Τα μέλη υπηρετούν, μελετούν και λατρεύουν μαζί. Η εκκλησία, έχοντας τον Ιησού ως Αρχηγό και Λυτρωτή, έχει την αποστολή να φέρει τα καλά νέα της σωτηρίας σε όλους τους ανθρώπους.

1
Δημιουργία και Πτώση
2018-09-29 - 2018-10-05
2
Αιτίες διαίρεσης
2018-10-06 - 2018-10-12
3
4
5
6
7
8
Ενότητα στην πίστη
2018-11-17 - 2018-11-23
9
10
11
Ενότητα στην λατρεία
2018-12-08 - 2018-12-14
12
13