Σωτηρια Και Εσχατος Καιρος

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε:

Ιωάν. 14:9, Σοφ. 3:17, Ιωάν. 1:1-3, Ρωμ. 8:38,39, Ψαλμ. 91:15,16, Αποκ. 14:6,7, Εφεσ. 1:4,5.

Εδαφιο μνημης

«Εν τούτω είναι η αγάπη, ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ’ ότι αυτός ηγάπησεν ημάς, και απέστειλε τον Υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών» Α’ Ιωάννου 4:10.

Μία πολλή σημαντική διαφορά μεταξύ του Χριστιανισμού και των άλλων θρησκειών είναι ότι οι άλλες θρησκείες τονίζουν τις διδαχές των ιδρυτών της θρησκείας τους και όχι στο τι έκαναν οι ιδρυτές γι’ αυτούς. Και αυτό γιατί, ό,τι κι αν έκαναν, δεν μπορούσαν να τους σώσουν. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν, ήταν να προσπαθήσουν να τους διδάξουν πώς να «σώσουν» τον εαυτό τους.

Αντιθέτως, οι Χριστιανοί δεν δίνουν έμφαση μόνο στα όσα ο Ιησούς δίδαξε, αλλά και στα όσα έκανε, γιατί λόγω των όσων έκανε μπορούμε να σωθούμε. Η ενσάρκωση του Χριστού (Ρωμ. 8:3), η σταυρική Του θυσία (Ρωμ. 5:8), η ανάστασή Του (Α’ Πέτρ. 1:3) και η διακονία Του στον ουρανό (Εβρ. 7:25) – αυτά τα έργα είναι που μας σώζουν και όχι κάτι που κάνουμε εμείς.

«Εάν συγκεντρώνατε κάθε στοιχείο καλό, άγιο και ενάρετο ενός ανθρώπου και το παρουσιάζατε στους αγγέλους του Θεού ως ενέργεια για τη σωτηρία του ανθρώπου, θα απορριπτόταν και θα εκλαμβανόταν ως προδοσία.» Ε. Χουάιτ, Faith and Works, σ. 24.

Αυτή η θαυμάσια αλήθεια είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς εν μέσω των κινδύνων και των εξαπατήσεων των εσχάτων ημερών.

21/04/2018

Σωτηρια Και Εσχατος Καιρος

22/04/2018

Η Αγαπη Του Πατερα

23/04/2018

Η Αγαπη Του Χριστου

24/04/2018

Η Αγαπη Του Αγιου Πνευματος

25/04/2018

Η Βεβαιοτητα Της Σωτηριας

26/04/2018

Το Αιωνιο Ευαγγελιο

27/04/2018

Περαιτέρω μελέτη