Ο Δανιηλ Και Ο Εσχατος Καιρος

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε:

Λουκά 16:10, Δαν. 1, 2, 3:1-6, Αποκ. 13:11-15, Δαν. 3:13-18, Ιωάν. 3:7, Δαν. 4, 6.

Εδαφιο μνημης

«Και αποκριθείς ο βασιλεύς προς τον Δανιήλ, είπεν, Επ’ αληθείας, ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός θεών, και Κύριος των βασιλέων, και όστις αποκαλύπτει μυστήρια• διότι ηδυνήθης να αποκαλύψης το μυστήριον τούτο.» Δανιήλ 2:47.

Ο Κύριος είχε μεγάλα σχέδια για το αρχαίο Ισραήλ. «Και σεις θέλετε είσθαι εις εμέ βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον» (Έξ. 19:6). Αυτό το άγιο έθνος, το βασίλειο ιεράτευμα, θα έπρεπε να δώσει μαρτυρία στον κόσμο ότι ο Ιεχωβά είναι ο μοναδικός Θεός (δείτε Ησ. 43:10,12). Δυστυχώς, το έθνος δεν ανταποκρίθηκε στην άγια κλήση του Θεού. Εντέλει, οδηγήθηκε σε αιχμαλωσία στην Βαβυλώνα.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ο Θεός έβλεπε πως κάποιοι Ιουδαίοι θα μπορούσαν να είναι μάρτυρές Του ακόμη και μέσα στην αιχμαλωσία. Με άλλα λόγια, ως έναν βαθμό, ο Θεός κατάφερε με τον Δανιήλ και τους τρείς φίλους του αυτό που δεν κατάφερε με το έθνος του Ισραήλ και του Ιούδα ως σύνολο. Υπό μία έννοια αυτοί οι άνθρωποι ήταν παραδείγματα του τι μπορούσε να είναι και να κάνει το Ισραήλ ως έθνος.

Οι ιστορίες τους εξελίχθηκαν σε έναν τόπο και μία εποχή πολύ μακρινή από αυτή των εσχάτων ημερών. Ωστόσο υπάρχουν στοιχεία και χαρακτηριστικά για να παραδειγματιστούμε, γιατί εκτός του ότι ζούμε στον έσχατο καιρό, ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε μάρτυρές Του σε έναν κόσμο που δεν Τον γνωρίζει, όπως ακριβώς και οι ειδωλολάτρες της Βαβυλωνιακής αυλής. Τι μπορούμε να διδαχθούμε λοιπόν από τις ιστορίες τους;

07/04/2018

Ο Δανιηλ Και Ο Εσχατος Καιρος

08/04/2018

Πιστος Στα Μικρα Πραγματα

09/04/2018

Η Ταπεινοφροσυνη Του Δανιηλ

10/04/2018

Η Χρυση Εικονα

11/04/2018

Ο Προσηλυτισμος Των Εθνικων

12/04/2018

Η Πιστοτητα Του Δανιηλ

13/04/2018

Περαιτέρω μελέτη